Konu Başlıkları

Sosyoloji

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 791

Sosyal ve beşeri bilimler alanına kuramsal yaklaşımlar

Sosyal bilimlerde güncel konular ve multi-disipliner yaklaşımlar -2

Sosyal bilimlerde güncel konular ve multi-disipliner yaklaşımlar

Sosyal problemler ve sosyal risk analizi : Kahramanmaraş kentsel alanı araştırması

Sosyal ve beşeri bilimlerde yeni perspektifler

Studies on social sciences

Görsel medyanın spordaki şiddette rolü

Huzurevlerindeki yaşlıların çevresel memnuniyet ve tercihleri

Kadın çalışmalarına sosyolojik kültürel ve edebi bir bakış

Basın bilgiler ışığında 12. uluslararası Kadın Birliği Kongresi (18-26 Nisan 1935)

Kente karşı işlenen suçların faili : imar afları

Kentsel rantlara kamusal müdahale : rant vergisi

Ailede çocuk genç ve yaşlılar üzerine araştırmalar

Academic researches in social sciences and humanities