Konu Başlıkları

Sosyoloji

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 812

Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi

Kır ve kent hayatında kadın profili : Kırıkkale araştırması

Tokat ili işgücü piyasasında engelli çalışanlara yönelik tutumlar

Toplumsal ve siyasal bilim araştırmaları

TRC2 bölgesinde (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Suriyeli göçmenlerin işgücü piyasası analizi ve istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi

Türk yaratılış ve türeyiş destenları ve dini motifler

Uluslararası göç bağlamında Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin mekânsal yoğunlaşması

Yabancılaşma : psiko-sosyal bir bakış

Yeni toplumsal hareketlere alternatif bir bakış

Sosyal bilimlerde analitik çalışmalar

Küreselleşme bağlamında sosyal bilimlerde araştırmalar

Küreselleşme kültür ve Avrupa-Merkeziyetçilik : Müslüman göçmenler örneği

Medeniyet bağlamında sosyolojik çalışmalar

Mekan organizasyonunda eyvanın rolü ve önemi

New media and new strategies in digital age

Niche approaches in changing world