Konu Başlıkları

Sosyoloji

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 507

Üçüncü yol : sosyal demokrasinin yeniden dirilişi

Toplumun Kurtuluşu' isimli eserine konu olan 'YapılaşmaTeori'siyle sosyoloji biliminde yeni bir kurama isim babalığı yapanGiddens, Batı sosyal bilim çevrelerinde tanınan ve Türkokurunun karşısına yakın zamanlarda kazandırılan eserleriyle çıkanbir sosyologtur.

By Giddens, Anthony

Birey Yayıncılık,9789758257560

Türkiye'de atık yönetimi ve finansmanı

Türkiye'de, çevre sorunlarını çözmek üzere son yıllarda çeşitli mekanizmalar oluşturulmuş; dengeli, verimli ve sürdürülebilir bir kalkınma yanında biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunabilmesi için ulusal düzeyde bütünleştirilerek çevre politikaları geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

By Kaya, Turan

[y.y. ],9789752708754

Sosyal antropoloji

İlkel insan konusunda yapılan spekülasyonlarda, aşırılıktan aşırılığa doğru bir gelgitin olduğu görülmektedir. Önce o fakirlik, şiddet ve korku içinde yaşayan küçük bir hayvandan az öte bir şeydi;

By Pritchard, E. E. Evans

,9789752640542

Sosyal siyaset açısından kadın ve aile politikaları

Bugünün sosyal sorunlarının kaynağında sosyal ilişkilerin çözülmesine neden olan bu faktörler yatmaktadır. Uzun vadeli olarak bu sosyal sorunlar, ülkelerin demografik yapılarını da olumsuz yönde etkileyeceğinden sosyal siyaset alanında aileye yönelik tedbirlerin alınması da kaçınılmaz olmaktadır.1960'lı yıllarda ihmal edilen aile, bugün, toplumsal ...

By Seyyar, Ali

Birey Yayıncılık,9789758257362

Kadına yönelik aile içi şiddet

Kadına yönelik aile içi şiddet dünyada yaygın olarak görülen ve herülkede karşılaşılan bir olgudur. Yapılan çalışmalar dünyada her üç kadındanen az birinin dövülmüş, cinsel ilişkiye zorlanmış yada başka şekilde istismaredildiğini göstermektedir.

By Sevil, Ümran

İzmir Güven Kitabevi,9789756240083

Kürt sorunu : acil sorun, gerçekçi yaklaşım

Kürt Sorununun ortaya çıkışı, olayın askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel yönü, bu sorunun yaşanmasında iç faktörler, dış faktörler konusunda neler olup bittiği, Kürt Sorununun bu kadar süre çözümsüz kalmasında kimlerin rol oynadığı, bu sorunun yaşanmasında rant elde edenlerin olup olmadığı, sorunun çözümü için acilen ve pratik olarak hangi alanda ...

By Yayman, Hüseyin

Birey Yayıncılık,9789752641297

Amerika Birleşik Devletleri'ne Türk göçü : göç süreci ve özelikler

Daha önce ABD'ye Türk Göçü konusunu ""beyin göçü"" çerçevesindeincelemiş ve bu çerçevede ayrıca bu ülkedeki Türk öğrencilerininyurda dönüş eğilimlerini tespit etmeye yönelik biraraştırma gerçekleştirmiştim.

By Kurtuluş, Berrak

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754981360

Aşiretlerimizde at kültürü

Bu eserin kıymeti atı, cemiyetin içinde ele almış olmasıdır.Rüyalarımızda, büyülerimizde, yarışlarımızda, cenaze törenlerimizde,destanlarımnzda, efsanelerimizde, ata sözlerimizde, deyimlerimizde,şiirlerimizde, türkülerimizde ... at! ...

By Başbuğ, Hayri

,

Bilgi ve toplum

Tarih boyunca bilgi/enformasyon hep önemli bir güç olmuştur. ""O"" nuelinde bulunduranlar , bu sayede diğerleri üzerinde hakimiyet kurmuşlardır.Ancak adına ""enformasyon /bilgi çağı"" dedikleri günümüzde , bu güç özel bir anlam kazanmıştır.

By

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,

Bilgi ve toplum

İnternet gibi enformasyon teknolojileri giderek artan bir şekilde, insanlığın yaşama, çalışma ve düşünme biçimlerini son derece dramatik bir biçimde değiştirmeye başlamıştır.

By Yazgan, Turan

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981209

Bilgi ve toplum

Eğitimin önemi binlerce yıldır bilinen bir gerçektir. Ancak günümüzde içinde yaşadığımız dünya giderek çok daha karmaşık hale gelmektedir.

By Yazgan, Turan

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981209

Bilgi ve toplum

Tarih boyunca bilgi/enformasyon hep önemli bir güç olmuştur. ""0""nu elinde bulunduranlar, bu sayede diğerleri üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. Ancak adma ""enformasyon/bilgi çağı"" dedikleri günümüzde, bu güç özel bir anlam kazanmıştn*.

By Yazgan, Turan

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981209

Burada sevgi var : gönül ülkesinde bir gezinti

""Kırmamayı öğrendim de, kırılmamayı öğrenemedim"" demişti bir gönül dostu.

By Sanlıtop, Gazanfer

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,9789757594994

Çalışma sosyolojisi çalışma ilişkileri ve işgücünün sosyolojisi : Isparta uygulaması

Bu kitap, bazı düzeltme ve giriş kısmındaki çok küçük birkaç değişikliğin dışında, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonunca Desteklenen ""İsparta'da Çalışma Hayatı İlişkileri ve İşgücünün Sosyolojik Özellikleri"" isimli araştırma projesi raporunun tıpkı basımıdır.

By Özkul, Metin

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981612

Daha iyi hizmet görme açısından katılmalı yönetim

Çalışanları teşvik ederek verimlerini artırmak, arkasından sosyal barışı ve milli refahı geliştirmek gibi temel gayeler etrafında kaleme alman eldeki çalışmanın başlangıcı...

By Adalı, Sacid

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,

Değişme-kültür ve sosyal çözülme

Bu inceleme, Prens Sabahattin'in 1900'lü yıllarda kaleme aldığı 'Türkiye Nasıl Kurtarılabilir' adlı eserinin gündeme geldiği zamanlardan günümüze kadar -ülkemizin kalkınması hususunda- ileri sürülen çözüm yollarından farklı bir yaklaşımı ortaya koyamaktadır.

By Türkdoğan, Orhan

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754980035