Konu Başlıkları

Sosyoloji

Arama Sonuçları: 32 - 16 sonuç sayısı 559

Türkiye'de atık yönetimi ve finansmanı

Türkiye'de, çevre sorunlarını çözmek üzere son yıllarda çeşitli mekanizmalar oluşturulmuş; dengeli, verimli ve sürdürülebilir bir kalkınma yanında biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunabilmesi için ulusal düzeyde bütünleştirilerek çevre politikaları geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

By Kaya, Turan

[y.y. ],9789752708754

Üçüncü yol : sosyal demokrasinin yeniden dirilişi

Toplumun Kurtuluşu' isimli eserine konu olan 'YapılaşmaTeori'siyle sosyoloji biliminde yeni bir kurama isim babalığı yapanGiddens, Batı sosyal bilim çevrelerinde tanınan ve Türkokurunun karşısına yakın zamanlarda kazandırılan eserleriyle çıkanbir sosyologtur.

By Giddens, Anthony

Birey Yayıncılık,9789758257560

Türk sosyoloji tarihi üzerine araştırmalar

Bu kitap şimdiye kadar bazı Türk sosyologları üzerine yaptığımdenemeleri, Türk sosyoloji tarihi çerçevesinde çeşitli dönemleriiçeren araştırmaları ve yine bu konularla ilgili değerlendirmelerikapsamaktadır. Makaleler birbirinden bağımsız olarak kalemealınmasına karşılık, hepsinin içeriği Türk sosyologları ve Türkiye'deyapılan sosyoloji çalışmalarıy...

By Kaçmazoğlu, H. Bayram

Birey Yayıncılık,9789758257355

Hapsedilmiş kadın

Gardiyanın mahkumları özgürleştirdiği nerede görülmüştür? Öyleyse ""erkeklerin de kadının özgürleşmesi için gerçekten yapabilecekleri hiçbir şey yoktur"" diyor Gisele Halimi. ""Kadınların devrimi mi; kadınların öncülüğünde bir devrim mi? Kadınların kurtuluşu mu; kadınların öncülüğünde erkeklerin de kurtuluşu mu?"" Gisele Halimi soruyor, yanıt arıyo...

By Halimi, Gisele

Broy Yayınları,

Çağdaş Türk sosyolojisi : araştırma, yöntem ve teknikler

Günümüz Türk sosyolojisinin yönelim ve sınırlarını belirleyen bu kitap, beş bölümden ibarettir. İlk bölüm, bilimsel araştırma modelleri ile metodoloji tartışmalarına ayrılmıştır. Bunun için de hareket noktası olarak, bir bilimsel araştırmada model kurmak nedir? Bu modellerin aşamaları nelerdir?

By Türkdoğan, Orhan

Turan Yayıncılık,9789757171003

Uzaklara balam

10 Ağustos 1949'da Urumçi'deki Sovyetler Birliği başkonsolosu Alexander Sevilof, Komünist Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal notasını Can-Kay-Şek'in Generali Tau-Si-Yu ve Guomindang Sincan Eyalet Valisi Burhan Şehidi'ye iletmişti.

By Gayretullah, Hızırbek

Toker Yayınları,9789754451610

Toplumsal değişme anlayışı (işlevselci toplumsal değişme kuramının bir eleştirisi)

Bu kitapta amacım kapsamlı bir toplumsal değişme kuramı oluşturma yolunda gösterilen çağdaş bir çabayı değerlendirmektir. Böylece bu kitap 'toplumsal değişme üzerinde' diğer bir genel çalışma olmayıp, kapsamı, 'değişme' olgusuna ilişkin mevcut bir bakış açısının irdelenmesiylesınırlandırılmıştır.

By Smith, Anthony D.

Gündoğan yayınları,9789755200989

Kültür ve demokrasi

Kültür ve Demokrasi, güncelliğini yitirmeyen beş bölümden oluşuyor. Avrupa ve Dünya, Kültür Sorunları, Burukacı Gülmeceler, Laiklik ve Layıklık, Bilgi Bilim ve Bilişim bölüm başları ile okuyucuya sunulan, ciddi-mizahi yazılardan derleme bir kitap.

By Güvenç, Bozkurt

Gündoğan Yayınları,9789755201016

Yurttaşlık ve toplumsal sınıflar

Geçtiğimiz yüzyılın önemli sosyologlarından biri olan T.H. Marshall'ın yarım yüzyıl önce yazdığı ve bir kurum olarak yurttaşlığın işçi sınıfının toplumsal entegrasyonunu sağlamak ve eşitlik taleplerini karşılamak konusunda sahip olduğu potansiyeli inceleyen ""Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar"" adlı makale sadece sosyoloji alanında değil, sosyal pol...

By Marshall, T. H.

Gündoğan Yayınları,9789755201832

Türk'ün çile çemberi

Yıllardır imkanlarım ölçüsünde, bana yazma imkanı sağlayanyerlerde gönül verdiğim, uğruna savaştığım Türklük için yazılaryazdım.

By Aslıyüce, Erdoğan

Yesevi Yayıncılık,9789757950219

Türkiye'de modernleşme ve modernleştiriciler

Muharrem Sevil, modenleşme teorisinin siyasal hayat içerisindeki etkinliklerini, toplumsal değişim içerisinde devletin aracısı olarak görev yapan ve bu değişimin belirlenen proje çerçevesinde gerçekleşmesi konusunda hizmet gören ""modernleştiriciler"" olarak adlandırdığı bürokrasinin yerini belirlemeye çalışıyor.

By Sevil, Muharrem

,9789756768075

Türk'e gözaltı

Türk, hakimiyetindeki medeniyetleri, dilleri, dinleri, mahkemeleri serbest bıraktıysa da kanunlarla koruduysa da esas olarak kültürünün ahengi, insana olan saygısı, adalet uygulaması, güçlü ekonomiye sahip olması, sevgi tohumları ekip sevgi mahsülleri biçmiş olması sebebiyle, onlarca medeniyetin mezarlığı olan Anadolu´ yu, yine 7000 yıl öncesinde y...

By Aslıyüce, Erdoğan

Yesevi Yayıncılık,9789757950226

Sosyal kültürel değişme

Sosyal/kültürel değişme sürecinin yol açtığı yapısal ve toplumsal sorunlar endüstri çağının en güncel konuları arasında yer alır. Devrim, kalkınma, gelişme, kentleşme, çağdaşlaşma hatta savaş ve barış kavramlarının ortak paydasında değişme olgusu bulunuyor. Bölgesel ve toplumsal değişmelerdeki hız farkları anamalcı, toplumcu ve ""Bloksuz Ülkeler"" ...

By Güvenç, Bozkurt

Gündoğan Yayınları,9789755201863

Sabiiler: son gnostikler inanç esasları ve ibadetleri

Kur'an'da kendilerinden bahsedilen ve yüzyıllardır GüneyMezopotamya'nın bataklık bölgelerinde komşumuz olarak yaşayanSâbiîlerin, dinsel geleneklerine ilişkin derli toplu bilgivermek amacıyla kaleme alınan bu eserin ilk baskısı bekleneninde üzerinde bir ilgi gördü.

By Gündüz, Şinasi

Vadi Yayınları,9789757726319

Kalemin ucundaki Kırklareli ve Trakya

Kırklareli can şehirdir yüreğimizde..."Zamanın Durduğu Yer Kırklareli" kitabımı tanıtırkenKırklareli, Edirne ve Tekirdağ ilçelerinden bazılarını tanımafırsatı buldum.

By Demiraco, Selahattin

Bellek Yayınları,9789944515962

Çağdaş temelkuramlar

Bu derlemedeki yazılar, yaklaşık son 30-40 yıldır sosyal bilimlerdeki değişik yaklaşımların hepsinde gittikçe baskın hale gelmekte olduğu düşünülen önemli bir eğilime dikkat çekmek üzere biraraya getirilmiştir. Bu eğilim, tam da artık terkedilmesi gerektiğine iyice inanılmış bulunulan 'büyük teori'lerin beşeri bilimlere tekrar dönmesi diye tanımlan...

By Skinner, Quentin

Vadi Yayınları,9789757726029