Konu Başlıkları

Sosyoloji

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 506

Türkmen çilesi

Fedakârlık ve Istırap (Çile) : Irak Türkmenlerinin hayatta kalma mücadelesi, çağdaş Ortadoğu'da pek çok olaya ışık tutacak emsalsiz bir örnek teşkil etmektedir. Türkmenlerin Irak'taki varlığı, ülkenin üçüncü en büyük etnik grubu olmalarına rağmen hemen her platformda görmezden gelinmektedir.

By Türkmenoğlu, Kerkük

Bilgeoğuz Yayınları,9789756217849

Din sosyolojisi

Sosyolojik bir araştırma konusu olarak dinin öneminin yaşadığımızgünlerde bir hayli arttığını herkes takdir edebilir. En azından bugüntoplumsal olarak, gerek dünyada gerek Türkiye'de yaşanmakta olanbirçok olayın merkezinde dinsel kimlik ve mensubiyet algılarının yarattığıenerji ve gerilimler yatmaktadır.

By

Vadi Yayınları,9789757726487

Aydınlar

Saint-Simon'a göre, ""aydinlarin dokuncasi""ni, gerçekten belirtmek için, Fransiz toplumunun kaymak tabakasi ve ulusal kitlenin ruhu fizikçiler, kimyacilar, ruhbilimciler, matematikçiler, ozanlar, müzikçiler, yazarlar vb. içinden birçok çatik kasli ulusçu, yersiz düzeltici, basarili toplumcu ya da zehir gibi sözavcisi çiktigini göz önünde bulundurm...

By Bodin, Louis

Gündoğan Yayınları,9789755201801

Demokratikleşme süreci ve eleştirel kültür bilinci

Bu kitap, insanlığın yaşam serüvenine eşlik eden, onu biçimlendiren, onunla biçimlenen görkemli bir oluşumu, kültürü irdeleme çabasının bir ürünüdür.Kültürü irdelemek, insan-doğa, insan-toplum ve insan-insan ilişkilerini ve karşılıklı etkileşimlerini sorgulamak ile olanaklıdır.Çok boyutlu bir oluş ve olgu olan kültürü bütün yönleri ile çözümlemek o...

By Kula, Onur Bilge

Gündoğan Yayınları,9789755200460

Kültürel kimlikten ulusal kimliğe : Kırgızistan örneği

Uluslaşma ve kültürel çoğulculuk, modernleşme dönemideğişimin kilit sözcüğü haline gelen günümüz dünyasmdaüzerinde çok tartışılan ve içinde farklı açılımları barındırankavramlardır. Bu kavramlarla ilgili anlayışın temelinde,göründüğünden daha fazla bir toplumsal etki alanıoluşturabileceği düşüncesi vardır.

By Polat, Fazlı

Aktif Yayınevi,9789758886378

Filistin'de son Türkler

Türkmenler Filistin'e din düşmanları ile savaşmak için geldiler. Kabail-i Seb'a'nın tamamı aslen Türkmen'dir. Cebel-i Nar'ı kendilerine yurt edindiler. Zamanla otoritelerini kaybettiler.Özel imtiyazlarından yararlanarak azgınlaştılar ve arzı fesada verdiler. Hatta Osmanlı Sultanı'nın hediye kafilesine saldırdılar..

By Balcı, Ramazan

Tarih Düşünce Kitapları,9789756300107

Garip Türk'ün feryadı

Bu kitap günlük ha yatımızda karşılaş tığımız, fakat pek faz laönem semediğimiz, gözden kaçırdığımız , pek çok ibret dersi alınabilecekolayları günışığma çıkarmakta.

By Aslıyüce, Erdoğan

Yesevi Yayıncılık,9789757950202

Kültür ve eğitim : derlemeler

Eski-yeni, kısa-uzun, daha önce bir yerlerde okunup basılmış ya dadosya beklemekten yorgun düşmüş, künyesi~etiketi solmuş, kuşkusuzyıllanmış ama güncelliğini belki yitirmemiş, ciddi-mizahi ""yazılardanseçmeler""le çıkıyorum, bu kez okuyucumun karşısına. ""Denemeler""diyeceğim ya dilim varmıyor.

By Güvenç, Bozkurt

Gündoğan Yayınları,9789755201016

Kültürel haklar : dünyadaki uygulamalar ve Türkiye için bir model önerisi

Etnik kimlik tartışmalarına girenlerin hiç kuşkusuz değişik amaçları var; farklı etnik kimliğin varlığını inkar ederek parçalanmayı önlemekten, değişik kimliği bulunan etnik gruplara özerklik ve hatta bağımsızlık verilmesine uzanan tutumlar mevcut; ülkelerinin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna inanan bazı yöneticiler, gerekli gördük...

By Tacar, Pulat

Gündoğan Yayınları,9789755201351

Milli kültürden milli birliğe

Millî kültür bir milletin yaşama düzenini sağlayan örf,âdet, değer yargıları, tarih şuuru, edebiyatı, dini, dili... ninbirliktehğidir. Bu birliktelik toplumun birlikte yaşamasını düzenler,beraberliği sağlar.

By Ecer, Ahmet Vehbi

Yesevi Yayıncılık,9789757950394

Trakya'dan görüntüler

Eski ramazan günlerini hatırlıyorum. Gazhane sokağı çocuklarıRamazan topunun atılmasını büyük bir heyecanla beklerdi..Sofralar konulur, yemek yerken konuşmak yasaktı.

By Demiraco, Selahattin

,9786058998346

Zamanın durduğu yer Kırklareli

7 Temmuz 2004 gününden beri yerel gazete Önadım' da yazılaryazdım. 20 Nisan 2006 günü gazeteden ayrıldım.Doğduğum, büyüdüğüm kent olan Kırklareli çok sık Kırıkkaleile karıştırılmaktadır. Kırklareli' yi çok yönlü anlatarak kentaraştırmacısı görevimi yerine getirmeyi arzuluyordum. Anıların tariholduğunu yazan ve savunanlardanım.

By Demiraco, Selahattin

Ulusal Bellek Yayınları,9789944515948

Uzmanlar için PHP

Bu kitapta PHP 5 Object Oriented Programlamayla beraber, MVC yapısıyla program geliştirme, basit bir üslupla anlatmaya çalışıldı. Kitapta verilen bilgilerle profesyonel web sayfalarında uygulanan teknolojileri derinlemesine öğreneceksiniz. Ayrıca birden çok developer ile yazılım geliştirme işinin detaylarını da yine bu kitapta bulacaksınız. Uzmanla...

By Şamlı, Mehmet

Kodlab Yayınevi,9789757726500

Postmodernizm ve İslam küreselleşme ve oryantalizm

Bu çalışma günümüz postmodernizmi ve İslam arasındaki ilişkinin ne türden bir ilişki olduğunu sormaya yönelten haklı sorulardan ve o sorulara aranılan cevaplardan oluşmaktadır. Eser, bir yandan postmodernizmin dinsel yaşamı etkilemesine karşın diğer yandan islamın postmodern olduğu söylenen bir çağın tüm özelliklerine verdiği, verebileceği muhtemel...

By

Vadi Yayınları,9789757726500

Sivil toplum kuruluşları için stratejik düşünme - strateji geliştirme

Türkiye’de Yerel Seçimler adlı çalışmasında Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren yapılmış yerel seçimleri incelerken, yapılan yasal düzenlemeleri ve mevzuat değişikliklerini takip ederek, yerel yönetimlerin işlevsel ve tarihsel dönüşümünü ve bugün gelmiş olduğu noktayı değerlendiriyor. Bunu yaparken de, seçim öncesi siyasi ortamı, partilerin ...

By Turan, Ali Eşref

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,9789756176832

Sivil Toplum Kuruluşları için muhasebe, finansman ve vergi uygulamalarına giriş

Kitapta önce STK’ların varlığını ve politikalarını tanımlamakta kullanabilecekleri temel tanımlama araçları olan değerler, vizyon ve misyon üzerinde durulmakta daha sonra STK’ların ele aldıkları sorunları tanımlama ve bu sorunların giderilmesine yönelik eylemlerde bulunma çabalarını kolaylaştıracak yöntemlere değinilmektedir. Kitapta STK’ların yeni...

By Akay, Hale

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,9789756176719