Konu Başlıkları

Sosyoloji

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 519

Meslekler ve sosyoloji

Profesyonel meslekler çağımızı belirliyorlar. Özellikle sanayileşmişülkelerde, doktorlar, hukukçular, mühendisler ve öğretmenlermesleksel örgütlenmelerini tamamlamışlardır.

By

Gündoğan Yayınları,9789755200507

Türkiye kadın thesaurusu : kadın konulu kavramlar dizini 2009

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türkiye'de kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, feminist politikalar, kadın örgütleri, kadın duruşu, kadın hareketleri, velhasıl kadına ilişkin ne varsa o alanda daha doğru, daha hızlı, daha uygun bilgiye ulaşmak için kadınlık alanına özgü ortak bir kavramlar dizini oluştur...

By

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı,9789757051640

Yeni harflerle hanımlara mahsus gazete: 1895-1908 seçki

1989 yılında kadınlar hakkında ve kadınlar tarafından üretilmiş eserleri bir araya getirmek ve yeni üretimlere zemin hazırlamak amacıyla kurulan ve 1990 yılında faaliyete geçen Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, varoluş ve duruşuyla, kadının görünmez tarihini görünür kılmaya çalışmaktadır.

By

,9789758081240

Yeni harflerle kadın yolu : Türk kadın yolu (1925 - 1927)

Bu Kitap 16 Temmuz 1925 1 Ağustos 1927 tarihleri arasında yayımlanmış, sahibi ve yazarıNezihe Muhiddin olarak görülen ve ilk iki sayısı Kadın Yolu ve üçüncü sayısından itibarenTürk Kadın Yolu adıyla yayımlanan derginin Osmanlı Türkçesi'nden Latin harflerine çevrimidir.

By

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı,9789758081158

Kadınlar dünyası: 1.- 50. sayılar (yeni harflerle), 1913-1921

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın yirminci kuruluş yıldönümüvesilesiyle başlattığı geniş kapsamlı projenin bir parçası da Kadınlar Dünyasıadlı Arap harfli gazetenin ilk 100 sayısının çevrimyazı (transliterasyon) ile gün ışığınaçıkarılmasıdır.

By

,9789758081257

Kadınlar dünyası : 51.- 100. sayılar (yeni harflerle) : 1913-1921

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfi'nın yirminci kuruluş yıldönümüvesilesiyle başlattığı geniş kapsamlı projenin bir parçası da Kadınlar Dünyasıadlı Arap harfli gazetenin İlk 100 sayısının çevrimyazı (transliterasyon) ile gün ışığınaçıkarılmasıdır.

By

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı,9789758081257

Çağdaş sosyoloji kuramları

Bu kitap, ideal olarak, öğrencilerin kuramcıların esas çalışmalarını anlamalarına yardımcı olacak temel bir kaynak ya da gözden geçiriş bağlamında kullanılmalıdır. İkinci elden kaynak, bu kitapta olduğu gibi, sosyoloji kuramcılarının kendi yazdıkları ilk elden deneyimler yerine geçirilmemelidir. Eğer, toplumsal düşünce tarihi çağdaş kuramlarla aynı...

By Poloma, Margaret M.

Gündoğan Yayınları,9789755200576

Etki odaklı hareket terör

Uygarlık tarihi kadar eski olan terörizm, insanlık tarihindeki yerini çok önceleri almıştır. Önceleri daha az karmaşık ve daha az aktörün karıştığı terörizm, şimdilerde uluslararası arenada kendini göstermeye başlamış ve daha karmaşık bir hâl almıştır. Önceleri lider veya yöneticiye yapılan suikast ve korkutma eylemleri ile kendini gösteren teröriz...

By Onay, Yaşar

Yeniyüzyıl Yayınları,9786055857110

İşte aşkta okulda sokakta iletişim nasıl kurulur?

Genç ve başarılı iletişimci Fatih Polat'ın kapağında 'İş'te, Aşkta Okulda İletişim Nasıl Kurulur? ' diyen kitabını görünce 'vaaay, terzi söküğünü nasıl dikeceğini yazmış' dedim. Çünkü bizim basınköy'ün yaman çelişkisi vardır; tekmil iletişim taifesinin hele de eşi, dostu, yakınlarıyla iletişmesi pek güçtür. Değerli kardeşim Fatih, bu makus talihi y...

By Polat, Fatih

,

Gelenek ile modernite arasında Kırgızistan

Yazarımız bu çalışmasında; çok yüksek bir gözlem gücü ve İlk görüşün kazandırdığı orjinalitiyle bugünkü Kırgız toplumunu sosyolojik derinlikleriyle resmetme girişiminde bulunuyor. Bu amaçla en küçük sosyal görünüm ve etkileşim kırıntılarını değerlendirmekten geri durmuyor ve bunlardan hareketle tüm canlılığıyla sosyal hayatin akışını gözümüzün önün...

By Cihan, Ahmet

Ark Kitapları,9789758911264

IV. Uluslararası sivil toplum kuruluşları kongresi : bildiriler kitabı : küresel yoksulluk 19-21 Ekim 2007 Çanakkale = IV. International NGO’s conference : proceedings : global poverty

Postmodern dönemle birlikte ortaya çıkan üretim ilişkilerindeki değişiklikler, meslekdeğişiklikleri, kurumlardaki, roUerdeki, davranışlardaki, ihtiyaçlardaki değişikliklerin etkilerisiyasal ve sosyal yapıyı yeniden şekillendirmiş ve bunun sonucunda eski toplumsal,psikolojik, ekonomik bağlar yıkılnuş ve toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli çöz...

By

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,9789758100699

V. uluslararası sivil toplum kuruluşları kongresi : bildiriler kitabı : küresel barış 24-26 Ekim Çanakkale = V. international non-governmental organizations conference : proceedings : global peace

Ekonomik ve siyasi krizler, turizmin gelişmesi, ihracatın-ithalatın artışı, gelir dağılımının bozulması,adil gelir dağılımının olmaması, siyasi çatışmalar, küresel ısınma, küresel terör tehdidi, postmodernçoğulculuk, küreselleşme dünyayı bambaşka bir çehreye dönüştürmüştür.

By

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,9789758100965

VI. uluslararası sivil toplum kuruluşları kongresi, bildiriler kitabı, sosyal girişimcilik, 23-25 Ekim 2009, Çanakkale = VI. international NGO’s conference, proceedings social entrepreneurship

2 l. yüzyılda dünya, baş döndürücü bir hızla devam eden dinamiklerin etki alanına girmiştir.Bu gelişim sürecinde; kamu ekonomisindeki temel faaliyetlerin belirleyicisi konumunda olandevletin görev, rol ve fonksiyonlarında da önemli değişimler meydana gelmiştir.

By

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,9786054222025

Ermeni portreleri : Millet-i Sadıka'dan Hayk'ın çocuklarına - 2

Türkiye'de zaman zaman meraklılarınca yapılan araştırmalar, Ermeniler'i yeterince tanımadığımızı, bu topluma yabancılaştığımızı göstermektedir. Bu amaçla elde derli toplu ileride yapılabilecek daha teferruatlı araştırmalara bir ön adım olabilecek bu çalışmayı yayınlamayı uygun gördük.

By Onur, Hüdavendigar

Bilgeoğuz Yayınları,9789756217054

Farklı yönleriyle Türkler

Uygurlarda, devlet ve millet anlayışı, Türk adı onlarda çoğu zaman “erk” yani “güç” ve “kuvvet” sözüile birlikte geçmeye başlamıştı. “Erk, Türkleriniz” veya “Erkler, Türkler” gibi… Türk sözü, “Erk” yani “güç” lükarşılığıdır. “Olgunluk” da “Türklük” idi. Olgunlaşmış gençler için “Türk yiğit” veya “Türk kızlar” gibi sözlersöyleniyordu. Uygurlar’ın bu...

By Cebeci, Dilaver

Bilgeoğuz Yayınları,9786054200238

Yozlaşma ve yabancılaşmaya karşı itirazlar

Yolsuzluk, kapkaç, adam kayırmacılık, hortumculuk ve çetecilik son zamanlarda en çok konuşulan kavramlar arasındadır. Şiddet, terör ve cinayet her yanı sarmış durumda... Lut kavmini aratmayacak türden eğlence biçimleri revaçta... Herkes her şeye kuşku duyar hale gelmiştir. Giderek daha çok evlat yetiştirme yurduna, daha çok ebeveyn de yaşlılar evin...

By Yeniçeri, Özcan

,