Konu Başlıkları

Politika ve Uluslararası İlişkiler

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 935

Avrupa risalesi

Ülkemizde, diğer medeniyetleri ve özellikle de Batı Medeniyeti diye adlandırdığımız Avrupa Medeniyeti'ni tanımaya yönelik girişimlerin oldukça eski bir geçmişi vardır ve bu girişimlerin en güzel biçimde izlenebildiği yerler, seyahatname ve sefaretname dediğimiz edebi eserlerdir.

By Mustafa Sami Efendi

Gündoğan Yayınları,9789755201313

BM'nin son diplomatik girişimi : K. Annan Planı'nın analizi

Kitap, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin kendi politikalarına göre, Annan Belgesi'nden kazanımları ile kayıplarını genel hatlarıyla ortaya koymaktadır.

By Efegil, Ertan

Gündoğan Yayınları,9789755202013

Haber kritik : siyasi gündem

Haber Kritik programını hazırladığım 1996-1999 yılları arasında hükümetlerin kuruluş ve yıkılışarını Ankara stüdyolarında programa aldığım konuklarla yakından izleme imkanı buldum. Yüzlerce kıymetli konuğum oldu. Programa aldığım konukların tamamının yayınlanması mümkün değildi. Bu kitap 54.ve 55. Hükümetleri içine alan, kamuoyunda 28 Şubat süreci ...

By Örgün, Haluk

Sam Yayınları,9789755201740

Kültür ve politika

. Elinizdeki kitap, detaylı bir şekilde,1991 Körfez Krizi'ne dahil olan devletlerin, uluslararası ve bölgesel örgütlerin ve Türk karar vericilerinin, Körfez Krizi'ne ilişkin değerlendirmelerini ve önceliklerini incelemektedir. Kitap, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Körfez Krizi'nin genel seyri anlatılmaktadır. Irak'ın Kuveyt'i işgal etm...

By Efegil, Ertan

Gündoğan Yayınları,9789755200446

Kültür ve politika

Genellikle bilginin kaynağı olarak uygulama benimsenir. Felsefede ise ""bilginin kaynağı pratiktir"" denir. Bu kitap otuz yıla yaklaşankültür ve sanat örgütçülüğünün, araştırmacılığın ürünü olarak ortayaçıktı. Kitabın bölümlerini oluşturan yazılar, Türkiye kültürünün belirlidönemlerinde ortaya çıkan sorunlar üzerine bir örgütçününaraştırmaları ve b...

By Çeçen, Anıl

Gündoğan Yayınları,9789755200446

Temel konular ışığında Annan Belgesi'nin analizi

Kitabın temel amacı, tarafların, kendi politikalarına göre, Annan Belgesi'nden kazanımları ile kayıplarını genel hatlarıyla ortaya koymaktadır.

By Efegil, Ertan

Gündoğan Yayınları,9789755201993

Yakın dönem güç mücadeleleri ışığında Orta Asya gerçeği

Tarihte iki bölge, doğal kaynaklarından ve stratejik konumlarındanötürü, büyük devletlerin rekabet sahası halinegelmiştir. Birisi, Orta Doğu, diğeri Orta Asya'dır.

By

Gündoğan Yayınları,9789755202037

Sessiz savaş

Bu kitap, Kim Philby'nin kendi ifadesiyle, istihbarat alanındaki deneyimlerini yansıtmaktadır. Dünyanın önde gelen güçlerinden İngiltere'nin güzlü istihbarat servisinde uzun yıllar hizmet vermiş olması, böyle bir kariyeri ilgi çekici kılmaya yeterliyken, Philby'nin özel durumu, onun meslek hayatına ilişkin anılarını daha da merak konusu haline geti...

By Philby, Kim

İlgi Kültür Sanat Yayıncılık,9789944978385

Siyaset sanatı : nasihatü'l müluk

Maverdi, İslam bilginleri arasında renkli kişiliği ve siyasetle ilgili özgün düşünceleriyle tanınır. Batı dünyasında daha çok devletler hukuku ve kamu hukuku alanındaki eserleriyle tanınan Maverdi, ülkemizde de Ahkamussultaniye adlı eseriyle özdeşleşmiştir.

By el-Maverdi, Ebu'l-Hasan Habib

Ark Kitapları,9789758911042

Milli Mücadele'den 12 Mart'a siyasi sürgünler

Sürgünlüğün tarihi, insanlığın tarihi kadar eskidir. Devlet otoritesinin tesisi için sürgünlük, tarihin her döneminde başvurulan bir yöntem olmuştur. Osmanlı ve Cumhuriyet devri Türk tarihinde de çok sık rastlanan bu durum, önemli problemleri de beraberinde geitrmiştir.Bu kitap, Milli Mücadele'den 12 Mart yıllarına kadar Konya'ya sürülen ""siyasi s...

By Uçar, Ahmet

İlgi Kültür Sanat Yayıncılık,9789758485031

Sosyal demokraside ayrışma yılları (1980 - 1985) : sosyal demokratların on yılı : cilt 1

Birinci Cildini 'Ayrışma Yılları' adı altında sunduğumuz Sosyaldemokratların 1980'li yıllarındaki on yıllık öyküsünün ikinci cildini 'Bölüşme Yılları' adı ile yayınlıyoruz.Birinci ciltteki ilkelerimizi aynen koruyoruz. Amacımız liderlerin ve partilerin dışında, mümkün olduğunca sosyaldemokrat 'ayrışma' ve 'bölüşme' de rol almış herkesin bulanık da ...

By Ergül, Teoman

Gündoğan Yayınları,9789755201054

Sosyal demokraside bölüşme yılları (1986- 1991) : sosyal demokratların on yılı : cilt 2

Yöntemlerinden dolayı, burjuva toplum temellerinin devam ettirilmesi amacı ile suçlanma bahasına ""sosyaldemokrasi"", sosyalizmin anladığı anlamda, ""sınıf mücadelesini"", ""sosyalist devrimi"" ve ""proleterya diktatörlüğünü"" reddetmiştir. ""Sosyaldemokrasi"" veya ""demokratik sosyalizm"" amacına, kapitalist yapı içinde, uzlaşmalarla varmayı amaçl...

By Ergül, Teoman

Gündoğan Yayınları,9789755201870

Stalin Hitler : empati ve gizemli Yahudi

KGB arşivlerinde saklanan kitap ilk defa Türkiye'de...Dünyanın en iyi telepatı olarak kabul edilen ve İkinci Dünya Savaşı'nda, Stalin'in neredeyse tüm kararlarında danıştığı Wolf Messing, yoksul bir Musevi ailesinin çocuğu olarak 10 Eylül 1899'da, Varşova'da doğdu. Ailesi, Naziler tarafından öldürüldü. Polonya 1939 yılında Naziler tarafından işgal ...

By Messing, Wolf

Yeniyüzyıl Yayınları,9786055857097

Troçkist imparatorluk : Troçki'nin hayaleti Amerikan İmparatorluğu'na nasıl yol gösteriyor?

Troçkist İmparatorluk ABD'nin dünyada bugün sürekli tartışma konusu olan rolünü doğru anlama yolunda önemli bir deneme niteliği taşıyor.Bush yönetiminin 11 Eylül saldırısından sonra, küresel dünya egemenliği amacıyla başlattığı savaşları komplo teorileriyle açıklamak yerine Amerikan İmparatorluğu'na yol gösteren Troçkist teori ve stratejilerin kayn...

By Ülkü, İrfan

İlgi Kültür Sanat Yayıncılık,9789944978167

Türkiye ve Ortadoğu

Çalışırken, çaba sarf ederken bazan geriye dönüp bakmak; hangi noktada olundugunu; nereden nereye gelindigini görmek ve bir durum degerlendirmesi yapmak gerekir. Bu suretle, hem gelisme çizgisini ve varsa, sapmalari görüp, bunlari giderme imkâni elde edilmis olunur; hem de, hangi konulara agirlik ve önem verilmis oldugu ortaya çikar.

By Öztürk, O. Metin

Gündoğan Yayınları,9789755200958

Yerel siyasetin demokratikleşmesi

Bu çalışmada sözkonusu edilen üç kuram bazı tezlerde ve yayınlanmış çalışmalarda görüldüğü gibi göstermelik süs gibi alınmamış, tersine yazar, Bandırma’nın siyasi yapısını bunlar arasında gidip gelerek çözümlemeye çalışmıştır.

By Varol, Muharrem

Gündoğan Yayınları,