Konu Başlıkları

Müzik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 110

Piyano için ulusal marşlar : braille edisyon

İş organizasyonlarında müziğin bireyin davranışları üzerindeki etkisi

Müziğin matematiği ve müzik eğitimi

Bağ-ı Dehr’den yansımalar : Nabi gazel incelemesi

AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNDƏ BAHAR MÖVZUSU VƏ NOVRUZ MOTİVLƏRİNİN İZLƏRİ = Azerbaycan müziğindeki bahar teması ve nevruz motiflerinin izi

Azerbaycan müzik kültüründe bayatılar - maniler

Ateş kuşu : Semiha Berksoy

“Dinleme Örnekleriyle” Tampere Sistemde ve Arel-Ezgi Sisteminde aralıklar: Müzik Teorisi Serisi - II

“Dinleme Örnekleriyle” müzikte ölçüler: Müzik Teorisi Serisi I

“Dinleme Örnekleriyle” diziler, modlar, makam dizileri: Müzik Teorisi Serisi III

“Dinleme Örnekleriyle” akorlar ve dörtlü armoni akorları: Müzik Teorisi Serisi IV

Tiyatrol halk danslarının kurgusal analizi

Şan için piyano eşlikli özgün şarkılar II

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - III