Konu Başlıkları

Müzik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 104

Türk müziği dikte çalışmaları

“Dinleme Örnekleriyle” Tampere Sistemde ve Arel-Ezgi Sisteminde aralıklar: Müzik Teorisi Serisi - II

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - II

“Dinleme Örnekleriyle” müzikte ölçüler: Müzik Teorisi Serisi I

Viyola için gitar eşlikli popüler ezgiler

Şan için piyano eşlikli özgün şarkılar II

“Dinleme Örnekleriyle” diziler, modlar, makam dizileri: Müzik Teorisi Serisi III

Müzisyenlerin enstrüman öğrenimlerindeki psikolojik faktörler: Başarı hedefi yönelimleri: Öğrenme yaklaşımları ve stratejiler

Cemal Reşid Rey’le operetlerin izinde (1920-1972)

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - III

“Dinleme Örnekleriyle” akorlar ve dörtlü armoni akorları: Müzik Teorisi Serisi IV

Türk halk müziği fonetik notasyon sistemi/THMFNS’nin eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon süreçlerinde kullanılması öngörülen modeller

Türk halk müziği makaleler kitabı

AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNDƏ BAHAR MÖVZUSU VƏ NOVRUZ MOTİVLƏRİNİN İZLƏRİ

Solfej : Özgün solfej parçaları

The cultural development of folk dance festivals and the sustainability of tradition