Konu Başlıkları

Müzik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 146

Türk halk türküleri

Türk halk türküleri

Türk askerî muzikaları tarihi

Batı tekniğiyle yazan 60 Türk bağdar : anıların ışığında Oransay

Konçerto kılavuzu : yüzdoksandokuz ünlü konçerto

Şeyhülislam'ın müziği : 18. yüzyılda Osmanlı/Türk musıkisi ve Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Atrabü'l-Asar'ı

Saklı mecmua : Ali Ufkî’nin Bibliothèque Nationale de France’taki [Turc 292] yazması

Kan dolaşımı ameliyat ve musıkî makamları : Kantemiroğlu (1673-1723) ve Edvâr’ının sıra dışı müzikal serüveni

Osmanlı - Türk musıkisinin kısa tarihi

Orada bir musiki var uzakta... : XVI. yüzyıl İstanbulu’nda Osmanlı Türk musıki geleneğinin oluşumu

Garip bülbül Neşet Ertaş: hayatı - sanatı - eserleri : cilt 2

Garip bülbül Neşet Ertaş: hayatı - sanatı - eserleri : cilt 1

Ahmed Adnan Saygun : Doğu-Batı arası müzik köprüsü