Konu Başlıkları

Müzik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 104

“Dinleme Örnekleriyle” diziler, modlar, makam dizileri: Müzik Teorisi Serisi III

Viyola için gitar eşlikli popüler ezgiler

Şan için piyano eşlikli özgün şarkılar II

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - II

Türk müziği dikte çalışmaları

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - III

“Dinleme Örnekleriyle” akorlar ve dörtlü armoni akorları: Müzik Teorisi Serisi IV

“Dinleme Örnekleriyle” Tampere Sistemde ve Arel-Ezgi Sisteminde aralıklar: Müzik Teorisi Serisi - II

Müzisyenlerin enstrüman öğrenimlerindeki psikolojik faktörler: Başarı hedefi yönelimleri: Öğrenme yaklaşımları ve stratejiler

“Dinleme Örnekleriyle” müzikte ölçüler: Müzik Teorisi Serisi I

Türk halk müziği fonetik notasyon sistemi/THMFNS’nin eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon süreçlerinde kullanılması öngörülen modeller

Cemal Reşid Rey’le operetlerin izinde (1920-1972)

ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitapları örneği : Konu alanı kitap incelemesi