Konu Başlıkları

M��zik

Arama Sonuçları: 10 - 16 sonuç sayısı 146

Film müziği : tarihçe ve yazılar

Film müziği, en kaba tarifi ile film için yapılan, kullanılan müziktir. Müzik ve Sinema'nın ortak yan dalları diyebileceğimiz, çoğunun dinlemeden duyulan müzik diye tarif ettiği film müziği, günümüzde kendine has yöntemleriyle özel bir meslek türü olarak, incelenmesi gerekli, ilginç bir konu haline gelmiştir. Özellikle, sinemaya artık 20. yy'ın san...

By Konuralp, Sadi

Oğlak Yayıncılık,9789753294607

Başlangıç metodu ve teorik bilgiler ile viyolonsel

Bu kitabın amaçlarından birisi de müzik sanat ve kültürüne, yaylıçalgılar tarihinde gereken önemin verilmesi ve öğretilmesidir. Bu yöndenteorik bilgileri hemen her bölümde ön planda tuttuk.Bazı bölümlerin geniş, bazılarının ise çok kısa yazıldığı görülecektir.Kısa tutulan bölümler, konu başlıkları olarak öğrencinin dikkatine sunulanbilgilerdir. Bun...

By Öztürk, Cenk

Hiperlink Yayınları,9789944157018