Konu Başlıkları

M��zik

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 146

Şan için piyano eşlikli özgün şarkılar II

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - III

Gitar için şan : eşlikli türkü düzenlemeleri

Viyola için gitar eşlikli popüler ezgiler

Cemal Reşid Rey’le operetlerin izinde (1920-1972)

Türk müziği dikte çalışmaları

Müzisyenlerin enstrüman öğrenimlerindeki psikolojik faktörler : başarı hedefi yönelimleri : öğrenme yaklaşımları ve stratejiler

Türk halk müziği fonetik notasyon sistemi/THMFNS’nin eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon süreçlerinde kullanılması öngörülen modeller

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - II [electronic resource]

Devrimci marşlar, türküler, ağıtlar, şiirler

Dil ve müziğin karşılaştırılması : ek : Türkiye Türkçesinin ritmik yapısı

Müziksel dünya ütopyasında Adorno ile bir yolculuk