Konu Başlıkları

Müzik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 104

Türk halk müziği fonetik notasyon sistemi/THMFNS’nin eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon süreçlerinde kullanılması öngörülen modeller

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - II

Devrimci marşlar, türküler, ağıtlar, şiirler

Dil ve müziğin karşılaştırılması: Ek:Türkiye Türkçesinin ritmik yapısı

Müziksel dünya ütopyasında Adorno ile bir yolculuk

Sayısal verilerle müzik alanında çalışılan lisansüstü tezler (2010-2017 Yılları Arası)

Solfej : Özgün solfej parçaları

Bağlama eşlikli türküler : armonik bağlama eşlikleri

ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitapları örneği : Konu alanı kitap incelemesi

AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNDƏ BAHAR MÖVZUSU VƏ NOVRUZ MOTİVLƏRİNİN İZLƏRİ

Niğdeli saz sanatçıları ve eserleri