Konu Başlıkları

Müzik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 108

Viyola için gitar eşlikli popüler ezgiler

Cemal Reşid Rey’le operetlerin izinde (1920-1972)

Türk müziği dikte çalışmaları

Müzisyenlerin enstrüman öğrenimlerindeki psikolojik faktörler: Başarı hedefi yönelimleri: Öğrenme yaklaşımları ve stratejiler

Türk halk müziği fonetik notasyon sistemi/THMFNS’nin eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon süreçlerinde kullanılması öngörülen modeller

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - II

Devrimci marşlar, türküler, ağıtlar, şiirler

Dil ve müziğin karşılaştırılması: Ek:Türkiye Türkçesinin ritmik yapısı

Müziksel dünya ütopyasında Adorno ile bir yolculuk

Sayısal verilerle müzik alanında çalışılan lisansüstü tezler (2010-2017 Yılları Arası)

Solfej : Özgün solfej parçaları