Konu Başlıkları

Müzik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 140

AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNDƏ BAHAR MÖVZUSU VƏ NOVRUZ MOTİVLƏRİNİN İZLƏRİ = Azerbaycan müziğindeki bahar teması ve nevruz motiflerinin izi

Azerbaycan müzik kültüründe bayatılar - maniler

Ateş kuşu : Semiha Berksoy

Hayal melodileri : operaya yolculuk

“Dinleme örnekleriyle” Tampere sistemde ve arel-ezgi sisteminde aralıklar : müzik teorisi serisi - II

“Dinleme Örnekleriyle” müzikte ölçüler : müzik teorisi serisi I

“Dinleme Örnekleriyle” diziler, modlar, makam dizileri : müzik teorisi serisi III

“Dinleme Örnekleriyle” akorlar ve dörtlü armoni akorları : müzik teorisi serisi IV

Şan için piyano eşlikli özgün şarkılar II

Müzik kültürüne dair çeşitli görüşler - III

The cultural development of folk dance festivals and the sustainability of tradition

Gitar için şan : eşlikli türkü düzenlemeleri

Viyola için gitar eşlikli popüler ezgiler

Cemal Reşid Rey’le operetlerin izinde (1920-1972)