Konu Başlıkları

Müzik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 146

Aşk olmayınca meşk olmaz : geleneksel Osmanlı Türk müziğinde öğretim ve intikal

Musikiden müziğe : OsmanlıTürk müziği : gelenek ve modernlik (makaleler-kaynaklar-metinler)

Piyano için ulusal marşlar : braille edisyon

İş organizasyonlarında müziğin bireyin davranışları üzerindeki etkisi

Edith Piaf : aşk olmadan hiçbir şeyiz

Müziğin matematiği ve müzik eğitimi

Bağ-ı Dehr’den yansımalar : Nabi gazel incelemesi

AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNDƏ BAHAR MÖVZUSU VƏ NOVRUZ MOTİVLƏRİNİN İZLƏRİ = Azerbaycan müziğindeki bahar teması ve nevruz motiflerinin izi

Azerbaycan müzik kültüründe bayatılar - maniler

Ateş kuşu : Semiha Berksoy

Hayal melodileri : operaya yolculuk

“Dinleme örnekleriyle” Tampere sistemde ve arel-ezgi sisteminde aralıklar : müzik teorisi serisi - II

“Dinleme Örnekleriyle” müzikte ölçüler : müzik teorisi serisi I

“Dinleme Örnekleriyle” diziler, modlar, makam dizileri : müzik teorisi serisi III

“Dinleme Örnekleriyle” akorlar ve dörtlü armoni akorları : müzik teorisi serisi IV