Konu Başlıkları

Müze ve Kültürel Çalışmalar

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 86

İstanbul gizemleri : büyüler, yatırlar, inançlar

Yüzyıllardan beri İstanbul hakkında pek çok şey yazıldı.İstanbuI'Iu olan ve olmayanlar yazdı, İstanbul'u bilenve bilmeyenler, İstanbul'u yaşayan ve yaşamayanlar,içinde bulunanlar ve gelip geçenler yazdı. İstanbul'u Batılılarve Doğulular yazdı, tüm değişik adları ile, heyecanla,merak, ilgi ve sevgi ile, şaşırarak, bazen bozularakİstanbul yazıldı, ya...

By Scognamillo, Giovanni

Bilge Karınca,9789758715756

Satranç dahisi büyük usta Suat Atalık : yaşamı ve en iyi 101 oyunu

İki farklı kısımdan oluşan bu kitabın birinci kısmı bir biyografi niteliğindeolup, bu kısmın asıl amacı, iyi bir şampiyonun yaşam macerasını aktarırken, geçtiğiyolun sadece istisnai kişilere özel olmayıp, aslında her bireye açık olduğuna""sıradan kişileri"" inandırmaktır. Diğer bir deyişle ""olabileceğine dair bir inanç""yaratmaktır... Bunu söylerk...

By

Bizim Kitaplar,9789944159395

Bir cerene av olmak

Heyhat, cerenler, atalarımıza eskiden bir peri sûret gibi görünürlermiş, fakat sonradan bizler için onlar, âdeta ""bir hayâl olmuş""lar!..Ama köy, davullar hâlâ onları yaşatmaya, canlı kılmaya devam etmekte... Neydi bu davullar, kimdi abdallarımız, peki biz kimdik? Biz, Türkmenler ya da bütün Çukurovalılar.

By İşlek, Bekir

Çatı Kitapları,9786054337057

Sağlıklı yemek tarifleri : şifa mutfağı

Hem sofranızı harika koku ve görüntülerle donatacak, hem midenize bayram ettirecek, hem de size sağlık ve dinçlik katacak yemek tarifleri bu sayfalarda sizleri bekliyor. Birbirinden güzel tarifleri, her evde bulunan malzemeler ve ölçülerle uygulayarak kısa sürede eşsiz lezzetler tadabilirsiniz. Mutfağınızda harikalar yaratmak isteyen hanımlar, kola...

By Vatandaş, Beyhan

Ares Kitap,9786055672386

Taşınmaz kültürel miras yönetimi ve mali teşvikler

Tarih boyunca insanlık gelecek nesillere sayısız eser bırakmış,kendisinden sonraki kuşaklar da bu eserleri ölümsüzleştirmek için bir çokyönden çaba göstermiştir. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu her zamanmümkün olmamıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944603287

Türkiye'de turizm ekonomisi

Dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yeralmakta olan turizm sektörü, bugün dünya gayri safı hasılasının önemlibölümünü oluşturan bir sektör konumundadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602365

Trabzon Çaykara halk kültürü

Bu kitap 2000 yılında hazırlandı. 1999 yıhnda, Çaykara kaymakamı olan Erol Karaömeroğlu, Trabzon'la ilgili çalışmalar yaptığımızı duymuş ve Çaykara'yı bütün yönleriyle tanıtacak bir kitabın hazırlanması için birlikte çalışmamızı teklif etmişti.

By Çelik, Ali

Doğu Kütüphanesi Yayınları,

Erken Türklerin Skandinavya yazıtları

Şimdiye kadar ben, sayın okuyucularıma, Romanya'daki Attila Hazinesi Yazıtları,Proto-Bulgar Yazıtları, Yunanistan'daki Attika Yazıtları, Sırbistan'daki Vinça-TartariaYazıtları, İtalya ve Avusturya'daki Etrüsk Yazıtları, Fransa'daki Glozel Yazıtları,Pra-Portekiz Yazıtları, Başkurtstan Yazıtları ile Türklerin QUTYAQ'taki [Avrupa'daki]ayak izlerini ta...

By Mirşan, Kazım

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981728

Özbekistan-Anadolu karşılaştırmalı : Türk halk inançları

Amasya'da kişioğlu ile onun kesilmiş tırnak gibi ölü hücreleri arasında özel bir bağın devam ettiğine inanılır.

By Muratoğlu, Malik

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981063

Bilginin arkeolojisi

Arkeoloji sözcüğünün, Foucault'ya göre birşeyi önceden düşünüp bildirme gibi bir işlevi yoktur; o sadece ifadenin ve arşivin düzeyini, ifade düzenlerini ve pozitiflikleri gösterir; oluşum kurallarını, arkeolojik türeme kurallarını, tarihsel a priori kuralları oyuna sokar. Foucault ile birlikte süreksizlik kavramının tarihsel disiplinlerde önemli bi...

By Foucault, Michel

,

Kültürel kimlikten ulusal kimliğe : Kırgızistan örneği

Uluslaşma ve kültürel çoğulculuk, modernleşme dönemideğişimin kilit sözcüğü haline gelen günümüz dünyasmdaüzerinde çok tartışılan ve içinde farklı açılımları barındırankavramlardır. Bu kavramlarla ilgili anlayışın temelinde,göründüğünden daha fazla bir toplumsal etki alanıoluşturabileceği düşüncesi vardır.

By Polat, Fazlı

Aktif Yayınevi,

Anadolu'da doğdu : 60. yaşında Fahri Işık'a armağan = Festschrift für Fahri Işık zum 60. geburtstag

Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları binlerce yıldan beri birbirinden farklımedeniyetlere yurtluk etmekte ve geçmişte olduğu gibi günümüzde de doğu-batıarasında kültürel bir köprü vazifesi görmektedir. Medeniyetlerin sürekli çatışmahalinde olduğu günümüz dünyasında kalıcı bir barış ortamı sağlamak için insanlarınverdiği mücadeleye bakıldığında, ...

By

Ege Yayınları,9789758070794

Türkiye arkeolojik yerleşmeleri (TAY) : klasör 8 Bizans/Marmara

Başkenti İstanbul (Konstantinopolis) olmak üzere, Anadolu topraklarında 11 yüzyıla yakın bir süre varlığını sürdürmüş olan; maddi kültür kalıntıları bakımından —en azından toprak üzerinde olanlar— Osmanlı uygarlığının eserlerinden sonra Türkiye’de ikinci sırada bulunan ve Anadolu-Trakya topraklarının son arkeolojik katmanlarından birisi olan Bizans...

By

Ege Yayınları,9789758071661

Türkiye arkeolojik yerleşmeleri ( TAY ): klasör 7 (Pisidia ve Karia bölgeleri, Yunan-Roma dönemi)

Senem Özden ve Mete Aksan tarafından hazırlanan bu envanterde, Protogeometrik Dönem’den (yaklaşık MÖ 950), Roma imparatoru Theodosius (MS 378-395) dönemi sonuna kadar devam eden zaman dilimi içinde, Pisidia ve Karia bölgelerinde yer alan yerleşmeler bulunmaktadır. * Envanterde Pisidia Bölgesi’nden (Afyon, Burdur, Isparta, Konya) 282, Karia Bölgesi’...

By Özden, Senem

,9789758071586

Bir popüler kültür örneği olarak Kurtlar Vadisi'nde karakterler

Bir Popüler Kültür Örneği Olarak Kurtlar Vadisi'nde Karakterler adlı bu çalışma, Türkiye'de çok tartışılan ve hala da tartışılmakta olan Kurtlar Vadisi televizyon dizisine popüler kültür ve iletişim açısından farklı bir yaklaşım getiriyor. Dizideki karakterleri çözümleyen ve karakterlerin şekillenmesinde erkek egemen toplumun ve popüler kültür öğel...

By Sezgin, Neslihan

Siyah Beyaz Yayınları,

Laodikeia (Laodikeia ad Lycum)

Frigya Bölgesi’nin batı ucunda yer alan Lykos Laodikeia’sı kitabı, Hellenistik, Roma, Erken Bizans ve sit alanındaki yapıları anlatan ilk kapsamlı yayındır. Bu nedenle kitabın başında antik kentin gezi güzergâhına uygun kısa “gezi parkuru” bölümü verilmiştir.2002 yılında Denizli Müzesi Müdürlüğü ile başlanan ve 2003 yılından itibaren Pamukkale Üniv...

By Şimşek, Celal

Ege Yayınları,9789758071692