Konu Başlıkları

Müze ve Kültürel Çalışmalar

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 86

Ankara üniversitesi çocuk kültürü araştırma ve uygulama merkezi (ÇOKAUM)

Türkiye’de çocuk oyunları : araştırmalar

Cumhuriyet ve çocuk 2. Ulusal çocuk kültürü kongresi

Çocuk kültürü 1. ulusal çocuk kültürü kongresi 6-8 Kasım 1996

Davet ediyoruz, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı = Wir laden ein, we are inviting

Frankfurt Kitap Fuarı' nın 2008 yılı Onur Konuğu' nun Türkiye olması nedeniyle, İTO' nun kültürel, sanatsal, edebi ve toplumsal birikiminin anlatıldığı, görsel bir konsept ile bu sene daha da etkin olarak katıldığı fuar etkinliklerinin Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak tanıtıldığı broşürdür.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından gelen öğrenciler için kılavuz kitapçık

İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba TopluluklarıKoordinatörlüğümüzce hazırlanan, sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz bu kılavuzkitapçıkta sizlere hizmet vermekte olan birimleri tanıtmaya çalışılmıştır.

By

İstanbul Valiliği,

Eski İstanbul konakları

Semih Mümtaz’ın çeşitli gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazıları genelde, yakın tarihi aydınlatıcı birçok bilgi ve hatırayı içermektedir. Söz konusu bu yazılar; Sultan II. Abdülhamid dönemi sosyal ve siyasi olaylarını; devlet adamlarını; döneminin İstanbul ve taşra yaşantısını; eski İstanbul’un ve Boğaziçi’nin unutulan taraflarını, mekânlarını; ...

By Mümtaz, Ahmet Semih

Kurtuba Yayınları,9789756743829

Türk sineması : sorunlar ve fırsatlar, panel, 12.12.2009

Ülkemizin yaratıcı sektörlerinden sinema sektöründe var olan ve var olmayaçalışan meslek örgütleri, yapım, dağıtım, yaratım ve eğitim alanlarında yeralan farklı kesimlerin ortak çıkarlarını tanımlamak, iletişimi sağlamak ve enönemlisi Türk sinemasının geleceği için ortak üretimi desteklemek, kültüreldeğerlerimizin süregenliliğini sağlamak için çok ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944606769

Adakale

Bu kitap ölümünün 60. yılında Macar türkolog ve etnolog IgnaczKünos'a (1862-1945) duyduğum saygının bir ürünü. Türk kültürü alanındakiolağanüstü başarılan önünde derin bir saygıyla eğilip bu eseriKünos'un anısına armağan ediyorum. Adından da anlaşıldığı gibi, buinceleme 1970'te yok olan Adakale adasının halk kültürü üstüne biraraştırma.

By Popescu-Judetz, Eugenia

Pan Yayınları,9789944396042

Hatırat : tuna boyunca anılarla ezgiler

""Şehrimizde yaşam acelesiz bir tempoda sürerdi. Evimiz kahveler ve tavernalarla çevrili küçük üçgen bir meydanı olan şehir çarşısına yakındı. Hemen hemen her gün oradan geçerdim. Çarşının demirbaşlarından biri her renk ve şekilde acadele satan bir Türk şekerleme satıcısıydı.""

By Popescu-Judetz, Eugenia

Pan Yayınları,9789944396226

Osmanlı gümüş damgaları

Osmanlı İmparatorluğu Sultanı Fatih Sultan Mehmet'in ticaret hayatını düzenlemek için kurdurduğu Darphane-i Amire kalite kontrol merkezi gibi işlev görürdü.Bu kurumda,esnafın ürettiği değerli madenlere damga vurulur,böylece Padişah'ın tuğrasının bulunduğu nesneler, bir yönüyle ""Sultan'ın garantisin dedir"" anlamını taşırdı.Bununla birlikte,arşın i...

By Kürkman, Garo

İstanbul Ticaret Odası,9789944606875

Hat sanatı ve meşhur hattatlar

Hat, bizim medeniyetimizde, yazının sanata dönüşmesini temsil eder. Bu yüzden hat sanatı, yüzyıllardır, Osmanlı'dave İslam dünyasında görsel sanatların önemli bir parçası olarak var olmuştur. Hattat denilen hat sanatınınustaları ise sıkıntılı bir yolculuğu sabırla aşıp başarıya ulaşmanın simgesidir. Parmaklarının ucundan dökülençizgilerle, kalemden...

By Serin, Muhittin

İstanbul Ticaret Odası,9789757663560

Gökyüzünden İstanbul ibadethaneleri = Sanctuaries of İstanbul from the sky

İnsanoğlu yerleşik hayata geçtikten sonra nerede bir şehirkurmuşsa orada bir kültür oluşturmuş ve yeni birmedeniyet geliştirmiştir. Büyüklüğüne bakılmaksızınher şehir, bir kültürün ve yaşam biçiminin kaynağı olmuştur.İstanbul ise tarih boyunca birbirinden zengin kültür vemedeniyetlerin tüm hazinelerine sahip çıkan bir dünyakenti olarak farklılığını...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944607292