Konu Başlıkları

Mühendislik ve Teknoloji

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 309

Düz cam ve düz cam üzerine

Fizikokimya: Gazlar ve termodinamik: Cilt 1

Sivil havacılıkta güncel konular: Sivil havacılık tarihi ve değişen trendler

Hava trafik kontrolörü performansını etkileyen faktörler: Hava limanı yer seçimi ve çalışma koşulları

Edirne’de bitkisel doğal boyama

Makine, platform, kitle: dijital geleceği kucaklamak

Leading digital: dönüşüm için teknolojiyi kullanmak

Optimist idea 2013 işbirliği

Dördüncü sanayi devrimini şekillendirmek

Dördüncü Sanayi Devrimi

Büyük teknolojik dönüşüm: geleceğimizi şekillendirecek 12 teknolojik kuvvet

Teknoloji öngörüsü: yenilenebilir enerji teknolojileri, örnek uygulamalı