Konu Başlıkları

Mühendislik ve Teknoloji

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 309

MEAN Stack ile yazılım geliştirme (Akademik örnek uygulamalı)

Hava trafik kontrolörü performansını etkileyen faktörler: Hava limanı yer seçimi ve çalışma koşulları

Sivil havacılıkta güncel konular: Sivil havacılık tarihi ve değişen trendler

Python ve MATLAB ile bilişim matematiği

Türkiye Türkçesinde bitki adları

Android oyun programlama [electronic resource]

Yeni bilginin dolaşım araçları: 17. yüzyılda İngiltere’de yeni bilginin kamusallaşması

ARM Cortex-M4 ile mikrodenetleyici programlama

Scratch ile Arduino [electronic resource]

Türk sivil havacılık tarihine damgasını vuran uçak kazaları

Derin öğrenme [electronic resource]