Konu Başlıkları

Mimarl��k ve Tasar��m

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 118

Ten books on architectures

El sanatları : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) el sanatları dergisi, sayı 2

Sultan Abdülaziz Han'ın yadigârları Aziziye Camileri

Mimar Sinan : bin yılın taş ustası

Öyküleriyle İstanbul anıtları II: Saray’dan Liman’a

Öyküleriyle İstanbul anıtları I: surlardır kuşatan İstanbul’u

Göç kentleşme ve aidiyet ekseninde Esenler’i anlamak

Boğazın incileri, yalı camileri = The Pearls of İstanbul, waterfront mosques

Hekatomnidler öncesinde Karia mimarisi

İstanbul'da unutulan bir miras : Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi

Toplumumuzun ekonomik ve sosyal yapısının teşekkülünde harç vazifesi gören tekke teşkilâtının numunelerinden olan unutulmuş bir mirası araştırmacıların ve okuyucuların ilgisine sunuyoruz. Halk arasında Şeyhülislam Tekkesi olarak da bilinen Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi Eyüpte, ara sokakta kalması hasebiyle pek bilinmemektedir. Göz ardında kalm...

By

Çamlıca Basım Yayın,9786054421008

Osmanlı mimarisi

Bu eser, Sultan Abdülaziz Han tarafından Umûr-ı Nâfia Nâzırı (Bayındırlık Bakanı) İbrahim Edhem Paşa`nın başkanlığında bir heyete Türkçe (Osmanlıca) - Fransızca - Almanca olarak 1873 yılında hazırlattırılmış ve yayınlanmıştır. Asıl ismi Usûl-i Mi`mârî-i Osmânî olan eser Viyana sergisinde Osmanlı mimarisini tanıtmak için hazırlanmıştır. Orijinal çiz...

By

Çamlıca Basım Yayın,9786054421961