Konu Başlıkları

Mimarlık ve Tasarım

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 83

Sultan İkinci Abdülhamîd Han devri Osmanlı mektepleri: fotoğraf ve planlar

Çamlıca Basım Yayın olarak sizlere Osmanlı mektepleriyle alakalı bir albüm sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu albüm,34. Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın maârifin muasır bir seviyeye çıkarılması için memleket sathında açtırdığı mektepleri mevzu edinen ve o devirden günümüze kalan görmelik malzemeden seçilerek oluşturulan bir f...

By Doğan, Osman

,9789944905381

Son devir Osmanlı hastahaneleri, fotoğraf ve planlar = Last period Ottoman hospitals, photographs and plans

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi;Olmaya cihanda devlet, bir nefes sıhhat gibi.Kanuni Sultan Süleyman HanBu albüm, son iki asrında Osmanlı Devleti'nin insan sağlığına verdiği ehemmiyeti gösteren ve sağlık teşkîlâtının muâsır bir seviyeye çıkarılması için memleket sathında açılan hastahaneleri mevzu edinen, seçme fotoğraf ve planlardan m...

By

Çamlıca Basım Yayın,9789944905411

Hattusa Kerpiç Kent Suru: bir rekonstrüksiyon çalışması

Orta Anadolu'da yeralan Hattusa MÖ 1650/1600'den yaklaşık MÖ 1200'e kadar olan dönemde Hitilerin başkentiydi.2003-2005 yılları arasında Alman Arkeoloji Enstitüsü burada kerpiç kent surunun bir kısmını yeniden ayağa kaldırdı. Dünyada bir ilk olan bu projenin finansmanını JT International üstlendi. Deneysel Arkeoloji kapsamında, mümkün olduğunca Hiti...

By Seeher, Jürgen

Ege Yayınları,9789758071939

Geleneksel kent dokusu : Birgi

Dünya kabuğu büyük hareketlerle biçim alırken, şimdiki Birgi'nin bulunduğu alanda oluşan topografya, savunma olanaklarına zemin hazırlamış; burada yerleşenler için uygun bir ortamı oluşturmuştur. Engebeli arazi yapısı kente peyzaj özellikleri katarken, Küçükmenderes Irmağı'nı (Kaystros) besleyen Birgi Çayı'nın Sarıyar deresi ve Papaz deresi isimli ...

By Altınoluk, Ülkü

Ege Yayınları,9789758071852

Boğaziçi'ne iki köprü : Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 'Cisr-i Hamidi' Hamidiye köprüleri projesi

Sultan İkinci Abdülhamîd Han, imar faaliyetlerine çok ehemmiyet vermiş bir Osmanlı sultanıdır. Onun bu tür faaliyetlerinden olan, fakat tahttan indirilmesiyle yarıda kalan projelerinden birisi de İstanbul Boğazı'na bir köprü ve bir tüp geçit yapılması projesidir. Bu projelerden Anadolu ve Rumeli yakasını birbirine bağlayacak olan köprünün çizimleri...

By

Çamlıca Basım Yayın,9789944905367

Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın Hamidiye menba suları ve çeşmeleri

Beş asra yakın bir müddet Osmanlı Devleti'nin pâyitahtlığını yapmış olan İstanbul, etrafı her cihetten enfes denebilecek menba sularıyla çevrilmiş bir şehirdir. İşte bu leziz sulardan biri olan Hamîdiye suyu, Sultan İkinci Abdülhamid Han tarafından cülûs-ı hümâyûnunun yirmi yedinci sene-i devriyesinde İstanbul ahalisine hediye ve ihsân buyurulmuş v...

By

Çamlıca Basım Yayın,9789944905510

Tarihte gündelik yaşam ve tasarım : sunumlar 2

ilkini 2006 yılı Mayıs ayında gerçekleştiripsunumlarını yayınladığımız Türkiye'deTasanm Tarihi ve Söylemi temalı 4Ttoplantısının sonunda katılımcılardan ilgialanlarını belirten bir form doldurmalarınıistemiştik.

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789184

Türkiye'de tasarım tarihi ve söylemi : sunumlar 1

Turkiye'de tasarım tarihi henüz akademikortamını oluşturma aşamasında. Tasarımsöyleminin ögelerinin tartışılabildiği , busöylemin tarihsel boyutlanrınınaçımlanabildiği alanlar oldukça sınırlı.

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789115

Gelin, İlkbahar-Yaz 2004 Trend studio = Bride, Spring-Summer 2004 Trend studio

Tüm kültürlerin ve zamanların birarada yaşandığı günümüzde sosyal antropolog Marc Auge'nin tanımıyla süpermodern bir toplumsalyapı ile karşı karşıyayız. Bu yapı içerisinde bugünün insanı geçmişe, bugüne, geleceğe; lokal ve evrensel kültüre aynı derecede yakınduruyor. Bu çalışma kapsamında önümüzdeki yılın evlilik giysilerine yönelik öngörülerle bir...

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789016

EAD 07 Conference Proceedings : Dancing with disorder: design, discourse, disaster

The 7th Conference of the European Academy of Design took place on 13-15 April 2007 in Izmir, Turkey and was organised by IzmirUniversity of Economics, Faculty of Fine Arts and Design. The context for the conference, t he people involved and the themes aresummarised below.

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789214

Dress against disaster: clothing as a hyper, medium in risk society

The Dress Against Disaster project is prepared to create awareness of the problems and risks of modernsociety through metaphors to overcome these threats. These metaphors h£3ve been created in the formof high-performance clothing designs which have been developed by the stuidents of the Fashion DesignDepartment, Faculty of Fine Arts and Design of I...

By

,9789758789177

Metropoliten kentin etki alanında kalan kentlerin çeperindeki arsaların dönüşüm süreci : Çorlu/Büyükkarıştıran örneği

Araştırma, 1950'lerden itibaren metropolleşme sürecine giren Türk kentlerindegörülen 2 dönemli büyüme yapısının; önce şehrin çeperinde gerçekleşen atlamalıgelişimlerin bir süre desantralize olmuş kent formuna yol açıp, daha sonra aradaki boşalanların dolması ile kompakt bir form alarak yağ lekesi şeklinde gerçekleşen,metropolitan kentlerin etki ala...

By Sazak, Şaduman

Trakya Üniversitesi,9789753740500

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in himayelerinde I.Edirne sarayı sempozyumu

Üniversiteler; Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama gibi eğitsel vebilimsel işlevlerinin yanında aynı zamanda toplumun kültür ve sanatdeğerlerine katkıda bulunmak, kültür ve doğa varlıklarını korumak vekollamakla da sorumludurlar.

By

Trakya Üniversitesi,9789753740166

Kentsel dokular

Kent planlamasında önemli olan, iyi kararlar getirilmiş hijyen ve ekonomi gibiişlevlerin yanısıra, sonuçta bir toplumsal organizma elde etmektir. Öyle birtoplumsal bir bütün ki, organizmaları (kent bölgeleri) toprak yararlanmasınıfaydalı yönde maximize etmiş ve aralarında en olumlu ilişkiler kurarakrasyonel bir işlerlik sağlamış olsun.

By Kahraman, Hadi

Trakya Üniversitesi,9789753740234

Edirne Sultan II. Bayezıd Külliyesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun 2.başkenti olan Edirne'deki tarihi eserler yaklaşık500 yıldan fazla bir dönemin değişik özelliklerini ve kurumlarını yansıtmaktadır.

By Kazancıgil, Ratip

Trakya Üniversitesi,9789757653271

Çağdaş yapım teknikleri ders notları

İnsanoğlu, başta nüfus artışı olmak üzere pek çok faktörden dolayı hızlaartan gereksinimlerini karşılayabilmek için üretimlerini arttırmakdurumundadır. Üretimde tekrar ve ekonomiklik sağlandığındaendüstriyel üretim olarak tanımlanmaktadır.

By Çoşgun, Nilay

Trakya Üniversitesi,9789753740227