Konu Başlıkları

Mimarlık ve Tasarım

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 102

Üç padişahın mimarı: Mimar Sinan

"Ömrünün sonuna dek durmadan çalışmış, 477 eser inşa etmiş ve tamamlamıştır. Bu eserlerin 300 kadarı İstanbul ve çevresindedir. Yaklaşık yarım yüzyıl başmimarlık yapan Sinan, her yıl ortalama 8 bina inşa etmiştir."

By

Çamlıca Basım Yayın,9786055331023

Eski eserlerin onarımında karşılaşılan zorluklar, sorunlar ve çözüm önerileri

Yayınımız ; Odamız İnşaat Restorasyon Meslek Komitesi'nin, 21 Ekim 2010 tarihinde Odamız Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği Zümre Toplantısı'na iştirak eden konuşmacıların makalelerini içermekte olup, kültürel mirasımızın korunması açısından son derece önem arz eden restorasyon çalışmalarının bugünkü durumu, restorasyon çalışmalarında karşılaşılan ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9786051370149

Evrensel insan : Mimar Sinan

ilk defa Süleymaniye Camiini ziyaret ettiğimda 22 yaşındaydım ve doğudaki görevimden izinli olarak istanbul'a gelmiştim. Bu muhteşem eseri dolaşmakta olanlar gibi, benimda Sinan ve eserleri hakkında sadece genel kültür seviyesinde bilgim vardı. Bu külliyedeki eserlerini inceleyerek gezmeye başlayınca bu tür ziyaretlerin, okuyup araştırıldıktan sonr...

By Çelen, Kuter

Kastaş Yayınevi,9789752821354

Gazbeton sektör profil araştırması

Ürünün tanımı ve kapsamı,gazbeton ,sektörün gelişimi,üretim yöntemi, rakamları,tüketimi,dış ticareti,sektördeki kuruluşlar,sektörün sorunları ve yasal düzenlemeler ile ilgili bilgiler içeren rapordur.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Kimliklerin tasarımı

4 T Türkiye Tasarım Tarihi nun üçüncü toplantısından derlenmiştir.

By

,9789758789269

Mimar Wittgenstein

Issız bir Norveç fiyorduna kulübesini yaptırırken, günün birinde bir ev inşa edeceğine dair aklında büyük ihtimalle hiçbir düşünce yoktu. Münzevi kişiliği hiçbir zaman bir mekana ihtiyaç duymamıştı aslında. Ki; aitlik hissi kendisinde barınmadı hiç, hep gitmeyi tercih etti. “Kundmangasse”ye gelince: o ev “kendisinden”di lâkin asla kendisi için deği...

By Erdoğan, Şenol

Altıkırkbeş Yayınları,9789752790537

Le Corbusier : Modulor'un bedeni, modern mimarlıkta hegemonik erilliğin eleştirisi

Modulor, geometrik bir biyo-hijyen ölçeği olarak, (öjenik projede olduğu gibi) imha etmenin değil, sınırsızca tekrarın tasarım teknolojisi. Tasarımın tasarımını yapmak: Le Corbusier tasarımcıların kolayca kullanacakları bir ölçüler ölçeğiyle ‘tasarımın altını'na ulaşmayı –o ölçeği bizzat yapılarında etkin biçimde kullanarak-vaaz etmiştir.Ama Modulo...

By

Altıkırkbeş Yayınları,9786055532161

Dozerin rüyaları

Tarihsel metinlerle, -adı üzerinde- metnin hak ettiği tarzda tarihsel bir mesafe almadan ilişki kurmaya kalkıştığımızda, yani metnin içeriğinin üzerinden geçen zamanı sıfırlayıp, metni sankibugün, burası için ve buradaki biri tarafından üretilmiş gibi alarak o metinle ‘empati’ kurduğumuzda,sık sık içine düşülen bir hatayı tekrar etmiş oluruz: Bu, a...

By Şentürk, Levent

Altıkırkbeş Yayınları,9786055532109

Erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı

""Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı"", Hocam Prof. Doğan Kuban'ın bukonuyu bana doktora tez çalışması olarak önennesiyle başladı. 1980 yılında ilkbaskısı yapıldığında konusunda öncü bir yayın olarak gerek yurt içinde,gerekseyurt dışındaki araştınna ve çalışmalara kaynak oluşturdu.

By Aslanoğlu, İnci

Bilge Kültür Sanat,9786055506100

Eski İstanbul otelleri

Eski İstanbul ;Eski İstanbul'u dinlediniz mi hiç o yı ll arda yaşayan lardan? Ya da fırsatbulup şöyle bir tarih kitaplarını karıştırdınız nu? O yılların kültürü,sosyal yönlerini, mimari yap ı sını , gastronomisini merak etmediniz mi? Egersadece bugünü yaşıyor geçmişi göremiyorsanız, bu kitap size bilmediginizyönleriyle tarihte güzel ve en önemli si...

By

Bilge Karınca,9789758715473

Türkiye'de yapıların yalıtımı ve yalıtım sanayiinin durumu

Türkiye'nin yatırım finansmanı yetersizliği nedeniyle yapılamayan enerjiyatırımları ile enerji naklindeki sorunlar ve tüketimdeki yanlış politikalar dolayısıyla,ülkemizin yakın geçmişte ve hatta günümüzde sanayide enerji yetersizliğive konutlarda dahi karanlıkta kalma tehlikesi ile burun buruna gelindiği birgerçektir. Üretim yetersizlikleri bir yan...

By

,9789755123967

Dünden bugüne Kapalıçarşı İstanbul

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra yapılmasını emretmiştir.

By Özbey, Attilla

,

Bir İstanbul hatırası : İstanbul için hediyelik eşya tasarım yarışması

Türkiye'nin bazı kentleri de bu bütünleşmeden nasibinialmış gibidir Konya Mevlana ile; Denizli travertenlerle,Çanakkale de Çanakkale savaşları ile bütünleşmiştir.Kimişehrin sembolü bir mimari eser, kimininki bir düşünür,kimininki bir coğrafi oluşum olmuştur.

By

İstanbul Ticaret Odası,

İnşaat işletmelerinde çağdaş yönetim ve değişim modeli

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi, belki de enönemlisi inşaat sektörüdür. Sektör bir yandan üretimi ile ülkenin konut,imar, altyapı, üretim tesislerini doğrudan karşılarken nakliyesinden camına,plastiğinden ağaç ürünlerine birçok sektörü harekete geçiren etkisağlamaktadır. Doğrudan ve dolaylı istihdama katkısı tartışılmazboyutlar...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755125879

Eski eser binaların yapımında yaşanan bürokratik zorluklar

Dünyada ve ülkemizde özellikle son elli yılda hız kazanan modernleşme vedeğişen yaşam tarzı bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmiştir. Bugelişim sonucunda pek çok ülkedeki şehir yapısı tahrip olmuş ve tarihi binalartehdit altında kalmıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Mimar Sinan vakfı

Bu kitapta ölümünün 400. yılında kendisini kendi diliyle tanıyıp tanıtmayı uygun gördük. Bu itibarla ömrününün olgunluk döneminde yazdırdığı vakfiyesini ciddi bir şekilde gözden geçirip, konu ile ilgili araştırma ve incelememize esas aldık. Bu vakfiye ile birlikte diğer bazı belgelerle, Arşiv kayıtlarını da ele almak sureti ile yaptığımız yoğun çal...

By Ateş, İbrahim

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754980257