Konu Başlıkları

Medya ve İletişim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 187

II. Abdülhamid döneminde sansür

Dr. Fatmagül Demirel’in II. Abdülhamid Dönemi’nde Sansürkitabı pek çok açıdan önem verilmesi gereken bir çalışmadır.Konuyla ilgili arşiv kaynaklarını ortaya çıkararak ayrıntılıolarak tahlil eden bu eser, her şeyden önce, şimdiyekadar genellikle sansüre tabi tutulanlar gözünden ve uygulamadaortaya çıkan gülünç misaller yardımıyla değerlendirdiğimizd...

By Demirel, Fatmagül

Bağlam Yayıncılık,9789758803798

Medyakronik: hakiki örneklerle medya eleştirisi

Bu kitap 2000 yılının Mayıs ayında yayın hayatına başlamış ve kapandğıı 2002 Nisan'ına dek iki yıl boyufnca her gün Türkiye'de günlük olarak yayınlanan tüm gazetelerin taranarak, toplumun gündemini ouşturan haberlerin eleştirisini, bir başka anlamda ""haber analizini"" yapan Medyakronik adlı internet sitesinden yapılan seçmelere dayanılor. Ülkemizd...

By

,9789756857748

Kitle iletişimde imaj

Şamanlar, firavunlar, rahipler, biliciler, yöneticiler sıradan insanların karşısına tarih boyunca hep simgesel donanımları ile çıktılar. Donanımları olan bu simgeler onların doğa üzerindeki egemenliklerini, kılıçlarının üstünlüğünü, sürelerden ya da topraktan oluşan servetlerinin üstünlüğünü dile getiriyor ve sıradan insanlar kaşısındaki konumların...

By Emir, İsmet Yazıcı

İm Yayın Tasarım,9789757270270

Bir popüler kültür örneği olarak Kurtlar Vadisi'nde karakterler

Bir Popüler Kültür Örneği Olarak Kurtlar Vadisi'nde Karakterler adlı bu çalışma, Türkiye'de çok tartışılan ve hala da tartışılmakta olan Kurtlar Vadisi televizyon dizisine popüler kültür ve iletişim açısından farklı bir yaklaşım getiriyor. Dizideki karakterleri çözümleyen ve karakterlerin şekillenmesinde erkek egemen toplumun ve popüler kültür öğel...

By Sezgin, Neslihan

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490054

Medya nasıl kuşatıldı?

Türkiye medya ortamı, bu ülkede yaşanan iktidar ilişkilerinin, servet kavgalarının, yapısal değişimlerin, çıkar çatışmalarının, sınıfsal ilişki ve çelişkilerin ve tarihsel kırılma noktalarının birebir yansıdığı bir alanı oluşturur.AKP'nin hükümetinin ABD ve Batı desteğiyle toplumu ve ülkeyi dönüştürme siyaseti, giderek bir darbe karakteri kazanmaya...

By Yanardağ, Merdan

Siyah Beyaz Yayınları,9789759944580

Soğuk bir gazoz ister misin yavrum?

Nuri Alço'nun namlı bir saray pehlivanı olan dedesi Aliço'dan söz açarak, Osmanlı sarayına düşüyor yolunuzu ilkin. Adı henüz kötüye çıkmamış, Kuran Kursu'nun uysal talebesi küçük Nuri'nin çocukluk ve gençlik yıllarına ait masum anılarını, yaşı kemale erdiğinde beyaz camınızdan şahit olduğunuz fitne fesadının yanına koyduğunuzda 'yazık olmuş gül gib...

By Sevinç, Seyhan

Akis Kitap,9789759129163

Ünlü filmlerden unutulmaz replikler

Sinema diğer sanat dallarından geç doğmasına rağmen hızla gelişip yaygınlaştı ve günümüzün en popüler sanat dalı hâline geldi. Hayal perdesinden akan kareler hayatın her alanını aydınlatıyor artfk. Hafızalarımızda yer etmiş müstesna replikleriyle hiç unutamadığımız, dönüp dönüp tekrar izlemekten büyük haz aldığımız filmler vardır.

By

Avrupa Yakası Yayınları,9789944979160

Medya ve izleyici : bitmeyen tartışma

Kitle iletişim araştırmaları, başlangıçtan günümüze değin kitle iletişimaraçlarıyla iletilen mesajlann hedef üzerinde yarattığı etkiyi incelemektedir.Bu nedenle mesajı alanların, yani izleyici/dinleyicilerin konumuher zaman önem taşımış ve iletişimin diğer öğelerinden daha fazla ilgiçekmiştir. Mesajı alımlayan izleyicinin aktif ya da pasif oluşu, a...

By

Vadi Yayınları,9789756768631

Medyanın Gözüyle Çeteler ve Susurluk

Devlet bağlamında ise, devlet burun kıran değil, kırılmış olan burunlara pansuman yapan bîr yapıda olmalıdır. Devlet, burun kırmayı sürekli uygulama haline getirmiş olan 'çeteler' varsa, yıldırıcılık özelliğini taşıyan kadife eldivenin içerisindeki çelik bir yumruk gibi olduğunu da göstermelidir. İşte bireysel ve toplumsal bağlamda bu olgunun gerçe...

By Aytaç, Önder

Sam Yayınları,

Bab-ı Ali'den çiftetelli'ye : Türk medyasının kartelleşme öyküsü

Canan Barlas'ın yazdığı bu kitap, Türkiye'de gazetecilik mesleğiyle uğraşanların da, gazete okuyanların da son 20-25 yıldır içinde bulundukları fakat farkında olmadıkları bir tabloyu yansıtmaktadır.Canan Barlas, 1969'da başlayan meslek emekçiliği ile olayları içinden yaşadı ve bu kitapta bunların hepsini, tanık olduğu olaylarla sergilemeye çalıştı.

By Barlas, Canan

Birey Yayıncılık,9789758618392

Medyatik Türkiye

Türkiye, son onbeş yılını akıl almaz ve takibi imkansız bir gelişmeyle geleceğe endeksledi. Bu gelişmeler sadece sosyal ve ekonomik alanda değil, basın-yayın dünyasında da kendisini gösterdi. Gelişen kitle iletişim araçlarının mevcut duruma uyum sağlayıp sağlamaması, genel olarak medyanın bu yeni durum karşısında eski birikimlerle kendini ifadeye ç...

By Akın, Kenan

Birey Yayıncılık,9789758257508

İletişim felsefesine giriş

Bu eserin özce içerik, varlık nedeni ve amacı şu şekilde ifade edilebilir. 'Yeryüzünde bilgi (ileti konusu) güçtür, ona sahip olan dünyaya sahip olur' düşüncesini esas alıp, insanları (toplulukları, toplumları ve uygarlık çevrelerini) bilgi satıcıları (ileticileri) ve alıcıları (iletilenleri) diye genelde iki gruba özelde çeşitli alt gruplara bölen...

By Açıkgöz, H. Mustafa

Birey Yayıncılık,9789759631604

Gazeteciyim ama tedavi görüyorum

E, aşkolsun Ataol, yakışıyor mu?Bilgiç görünmenin, düşünüyor(muş) gibi yapmanın daha garantiliyolları yok mudur?

By Kekeç, Ahmet

Birey Yayıncılık,9789758257218

Gel susalım beraberce

Sanırım herkes, yaşamda karşılaşılan acıları kendince çeşitlibaşlıklar altında sımflandırabilir ama acıların en zorlusunun ""nedensizya da nedeni bilinmeyen acılar"" olduğunda galiba çoğu insanhemfikirdir.

By Kazcı, Mehmet Emin

Birey Yayıncılık,9789758618279

Kertenkele mantığı

Kertenkele Mantığı, tehlike karşısında, baskın olma gayreti halinde, güç mücadelesinde, alan korumacılığında, başkalarını suçlamada, 'bana benzerse iyi, benzemezse kötü' anlayışlarında ortaya çıkar.

By Sözen, Edibe

Birey Yayıncılık,9789758618873

Basın kurt mu? Kuzu mu?

Artık sosyal fonksiyonlarını yitirme noktasına yaklaşmış bulunan Basın'ın tarihte varoluş sebebi nedir? İşte elinizdeki kitap dünya tarihi içinde bu sorunun cevabını aramaktadır. Bu türde başka bir çalışma bu zamana kadar yapılmamıştır. Roma İmparatoru Sezar'ın ""Acta Senatus"" duvar gazetesinden başlayarak bütün dünyada günümüze kadar çıkan gazete...

By Bozdağ, İsmet

Emre Yayınları,9789758496822