Konu Başlıkları

Medya ve İletişim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 187

Kitle iletişim araçları MEDYA: Medya’nın birey ve toplumsal yapıya etkileri

Kültürlerarası iletişim: İletişim odaklı güncel yaklaşımlar [electronic resource]

Bir çerçeve bin dünya: Türkiye’de televizyon yayıncılığı üzerine okumalar

Medya okuryazarlığı üzerine...

Toplumsal bellek ve Türk arkeloji belgeselleri

Dijital çağda iletişim okumaları - I

Küçük işletmeler için sosyal medya

Dijital medya ve gazetecilik

İletişim araştırmaları ve film çözümlemeleri

İletişim kaygısı ve sosyal medya

Sinema ve reklam anlatılarına ‘hareketlilik’ penceresinden bakış

Dijital halkla ilişkiler ve online kurumsal itibar yönetimi

Haber toplama, yazma ve yayınlama teknikleri

Derrida ve yapısöküm : anlam, söylem, haber

Türkiye’de reklam tarihi gelişimi ve televizyon reklam araştırmaları