Konu Başlıkları

Medya ve İletişim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 187

Kitle iletişim araçları MEDYA: Medya’nın birey ve toplumsal yapıya etkileri

Medya okuryazarlığı üzerine...

Bir çerçeve bin dünya: Türkiye’de televizyon yayıncılığı üzerine okumalar

Kültürlerarası iletişim: İletişim odaklı güncel yaklaşımlar [electronic resource]

Toplumsal bellek ve Türk arkeloji belgeselleri

Küçük işletmeler için sosyal medya

İletişim kaygısı ve sosyal medya

Türkiye’de reklam tarihi gelişimi ve televizyon reklam araştırmaları

Dijital medya ve gazetecilik

İletişim araştırmaları ve film çözümlemeleri

Dijital çağda iletişim okumaları - I

Haber toplama, yazma ve yayınlama teknikleri

Dijital halkla ilişkiler ve online kurumsal itibar yönetimi

Sinema ve reklam anlatılarına ‘hareketlilik’ penceresinden bakış

Derrida ve yapısöküm : anlam, söylem, haber