Konu Başlıkları

Medya ve İletişim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 187

Kitle iletişim araçları MEDYA: Medya’nın birey ve toplumsal yapıya etkileri

Toplumsal bellek ve Türk arkeloji belgeselleri

Medya okuryazarlığı üzerine...

Kültürlerarası iletişim: İletişim odaklı güncel yaklaşımlar [electronic resource]

Bir çerçeve bin dünya: Türkiye’de televizyon yayıncılığı üzerine okumalar

Küçük işletmeler için sosyal medya

Haber toplama, yazma ve yayınlama teknikleri

Türkiye’de reklam tarihi gelişimi ve televizyon reklam araştırmaları

Derrida ve yapısöküm : anlam, söylem, haber

Dijital medya ve gazetecilik

Sinema ve reklam anlatılarına ‘hareketlilik’ penceresinden bakış

Dijital çağda iletişim okumaları - I

İletişim kaygısı ve sosyal medya

Dijital halkla ilişkiler ve online kurumsal itibar yönetimi

İletişim araştırmaları ve film çözümlemeleri