Konu Başlıkları

Medya ve İletişim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 279

Dünyada ve Türkiye’de sosyal medyada etkileyici pazarlama (Influencer marketing)

Savaşın medyatik inşası : yeni soğuk savaş ve medya

Reklamı okumak reklamı anlamak

Modern dönemde kitle iletişim araçlarında mitoslar

Metin çözümleme : ders notları

McLuhan’ın kehaneti : enformasyon ve iletişim bilimleri üzerine disiplinlerarası notlar

Hedonik iletişim : hedonik iletişimin pazarlama alanına etkileri

Gözetim toplumunda teşhir : Facebook ve instagram örneği

Sinema kültür iletişim okumaları

Galatasaray liseli gazeteciler : 23 gazeteci üzerine inceleme

Dijital ve sonrası : disiplinlerarası dijital yaklaşımlar

Dijital reklamcılık bize ne anlatır?

Sinema kültür iletişim okumaları

2nd international symposium communation in the millennium a dialogue between Turkish and American Scholars, March 17-19 2004

Türkiye’de yabancı dilde basın : (16-17-18 Mayıs 1984) = La presse de langue étrangère en Turquie

İletişim çağında kültür