Konu Başlıkları

Medya ve İletişim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 187

Kitle iletişim araçları MEDYA: Medya’nın birey ve toplumsal yapıya etkileri

Medya okuryazarlığı üzerine...

Kültürlerarası iletişim: İletişim odaklı güncel yaklaşımlar [electronic resource]

Bir çerçeve bin dünya: Türkiye’de televizyon yayıncılığı üzerine okumalar

Toplumsal bellek ve Türk arkeloji belgeselleri

Sinema ve reklam anlatılarına ‘hareketlilik’ penceresinden bakış

Dijital çağda iletişim okumaları - I

Türkiye’de reklam tarihi gelişimi ve televizyon reklam araştırmaları

Derrida ve yapısöküm : anlam, söylem, haber

Haber toplama, yazma ve yayınlama teknikleri

Küçük işletmeler için sosyal medya

Dijital medya ve gazetecilik

Dijital halkla ilişkiler ve online kurumsal itibar yönetimi

İletişim araştırmaları ve film çözümlemeleri

İletişim kaygısı ve sosyal medya