Konu Başlıkları

Medya ve İletişim

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 279

Social media era : communication insufficiency

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya tutumlarının akademik güdülenmeye etkisi

Sosyal medya, reklam ve marka üçgeni

Örneklerle sosyal medyada tüketici davranışları

Reklamın iyisi : nasıl bir kampanya? nasıl bir medya kullanımı? nasıl bir marka?

Toplumsal bellek ve Türk arkeloji belgeselleri

Gazeteci oluyorum : gelenekselden dijitale ekonomi gazeteciliğinin temelleri

Avrasya dosyası : Türk dünyası Çin dört aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisi

Kitle iletişim araçları MEDYA : Medya’nın birey ve toplumsal yapıya etkileri

Topluluk medyası : “Nor Radyo” örneği

Modern dönemde kitle iletişim araçlarında mitoslar

Medya okuryazarlığı

Basın yaşamımda bitmeyen yıllar

Kültürlerarası iletişim : iletişim odaklı güncel yaklaşımlar

Türkiye’de sağlık kurumlarının sosyal medya uygulamaları