Konu Başlıkları

Medya ve İletişim

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 187

Haber, söylem, ideoloji

Haberi bir söylem olarak çözümleyen özellikle Batı kaynaklı çalışmalar, bugüne kadar önemli birikim alanı ortaya koymuştur. Türkiye’de de 90’lı yıllardan beri bu literatürün yoğun okunması ve geleneksel yaygın medyanın haber metinlerine uygulanması iletişim ve medya araştırmalarının vazgeçilmez bir güzergâhını oluşturmuştur.

By Devran, Yusuf

Başlık Yayın Grubu,9786054033027

Halkla ilişkiler yönetimi

Küreselleşme sürecinde, kitle iletişimindeki gelişmelerin hızla ilerlediğiyüzyılımızda, kurumların işletmelerin uluslararası rekabet ortamında ön planaçıkmak için stratejik bir yönetim ve bu stratejiye uygun bir kurum kültürügerekmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604505

Yeni tüketici yasası ışığında mobil iletişim paneli

İletişim ve özellikle mobil iletişim son 15 yılda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdede iş yaşamına damgasını vuran en önemli unsurlardan biri olmuş, yarattığıkatma değerle ekonomiyi etkiler hale gelmiştir.Mobil iletişim, ülkemizde de, 1993 yılından itibaren yapılan yatırımlarla büyükilerleme kaydetmiştir. Bugün yaklaşık 25 milyon aboneye ulaşan raka...

By

,9789755128115

Dijital imza rehberi

Bilindiği üzere günümüzde bilgi teknolojileri büyük bir hızla gelişmektedir.Özellikle iletişim alanmda kaydedilen gelişmeler, bilgi, belge ve veri transferineek olarak sözleşme gibi birçok önemli işlemin elektronik ortamda yürütülmesizorunluluğunu doğurmuştur.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600354

Türk basınında kalem kavgaları : (ben senin cemaziyelevvelini bilirim)

Bir gün “Vatan” yazarı Haşmet Babaoğlu, “Akşam” yazarıMansur Forutan’ın kendisiyle ve sevgilisiyle ilgili yazısınaiçerlemiş! Üstüne üstlük “Hürriyet” yazarı AhmetHakan da o günkü yazısında bir dokundurma yapınca,Gayrettepe’deki gazete binasından fırlayıp Nişantaşı kafelerindearamaya çıkmış onu... Yakalarsa fena yapacak!

By Karaca, Emin

Bizim Kitaplar,9789944159357

Örgütlerde iletişim

Örgütlerin en güçlü varlığı ve entelektüel sermayesi insandır, insanı örgütlerdeetkin kılan güç ise iletişimdir. İnsan günlük yaşantısının yaklaşık 3/4'ünüiletişim kurarak geçirir. Bu süre içinde konuşur, dinler, yazar, okur ya da çeşitlisembolleri kodlayarak başkalarıyla ilişkiler kurar. Hızla gelişen teknolojik desteğinrüzgârıyla da bu ilişkileri...

By Sabuncuoğlu, Zeyyat

Arıkan Basım Yayım Dağıtım,9789944716246

Spiker olabilir miyim?

Konuşmada en büyük etmen sestir. Dolayısıyle sesle ilgili bölümdeönce ""ses ve kişilik"" üzerinde durulacaktır. İyi ses çıkarabilmek için, sesinnasıl oluştuğunu ve sesi oluşturan organların sağlıklı olması gerektiğinibilmek gerekir. Bu konudaki bilgilerden sonra sesin ve iyi konuşma sesininözellikleri anlatılacaktır. Dolayısıyle ses ve nefesle ilgi...

By Erdamar, Bengül

Arıkan Basım Yayım Dağıtım,9789944322614

İletişime giriş

Kitap, 35 yıla yakın bir akademik kariyerin sonunda bir boşluğu doldurmak amacıile hazırlandı. Bir anlamda iletişim fakültelerinin birinci sınıflarında verilen“İletişime Giriş” derslerinin bir kitabıdır da denilebilir. “İletişime Giriş”, iletişim ileilgili tüm konuları vermeyi amaçlayan bir el kitabı niteliğinde hazırlandı. Amaç, baştabu alanda eği...

By Aziz, Aysel

Hiperlink Yayınları,9789944157148

Telekomünikasyon sektörü ve özelleştirme

Telekomünikasyon sektörü ve özelleştirme üzerine araştırma.

By Giray, Filiz

Ezgi Kitabevi,9789753660938

Haberciliğin temel kuralları ve röportaj teknikleri: radyo ve televizyon haberciliği

Radyo ve televizyon haberciliği.

By Kaptan, Ali

Türkmen Kitabevi,9789756392768

Türk medya sektöründe finansal performans ve toplam faktör verimliliği analizi

Türk medya sektöründe finansal performans ve toplam faktör verimliliği analizi.

By Atilla, İclal

Türkmen Kitabevi,9786054259168

Görüntü sistemleri

Çağımızı etkileyen birçok önemli buluş gerçekleşmiştir. Televizyon bunlardan en önde gelenlerindendir.

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,

Söz yitimi, anlam yitimi, iletişimsizlik

Bu sergi daha sonra yapılacak alan (asıl) serginin ne kitabı, ne kataloğu, ne de betiğidir. Aslının temsilidir. Arada bir yerdedir. Esas olarak kitaba gönderme yapar. Kitap ise gençekliğe gönderme yapar.Kitabın benzeri gibidir.

By Doğan, İsmet

,9789759478803

Hayatımızı değiştiren unutulmaz diziler

Televizyonla birlikte hayatımıza girdiler, ekranlarımızın uzun süreli misafirleri oldular DİZİLER. Yıllar boyu bizi eğlendirmenin ötesinde hayata bakışımıza, hayallerimize, keyfimize, sohbetlerimize, ilişkilerimize yön verdiler. Elinizde tuttuğunuz bu kitapta;Uzay Yolu’ndan Lost’a...Kartallar Yüksek Uçar’dan Kurtlar Vadisi’ne...Cesur ve Güzel’den G...

By İçel, Bahadır

Başlık Yayın Grubu,9786054033157

Radyo bilgisi

Ülkemizdeki üniversitelerde yer alan iletişim fakültelerinin ders programlarıhazırlanırken o fakültede yer alan bölümlerin ihtiyaçları göz önünde tutulmakta veüniversitelerin öncelik sıralarına göre öğretim konuları belirlenmektedir.Derslerin adı kadar içerikleri de değişmekte, üniversitenin anlayışına göre odönemde önemsenmesi gereken iş ve çalışm...

By Çetinok, Nejat

İstanbul Ticaret Üniversitesi,9789756516225

Sinemasının aynasında Türkiye

Strasbourg’ da aşağı yukarı on beş yıldır her kasım ya da aralık ayında on beş gün boyunca Türk sineması rüzgârı eser.

By Demiralp, Oğuz

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık,9789750816703