Konu Başlıkları

Matematik ve ��statistik

Arama Sonuçları: 7 - 16 sonuç sayısı 110

Evrenin gizlerini açan bilgin El- Kazvini

Bütün öncü bilim adamları, başarılarını, uzun veyorucu bir çalışma ve araştırma sürecine borçludurlar.Bu nedenle, bir bilim adamının yaşamöyküsü,onun kişisel hikayesi olmaktan öte, bir bakıma, üzerindeçalıştığı bilim dalının tarihinin de anlatımı olmaktadır.Konuya dizi toplamında bakıldığında, bellikişilerin yaşamöyküsünün, bilim dallarının tarihse...

By Feyyaz, Süleyman

Ağaç Kitabevi Yayınları,9789756628577

Matematiğin babası El- Harizmi

Bütün öncü bilim adamları, başarılarını, uzun veyorucu bir çalışma ve araştırma sürecine borçludurlar.Bu nedenle, bir bilim adamının yaşamöyküsü,onun kişisel hikayesi olmaktan öte, bir bakıma, üzerindeçalıştığı bilim dalının tarihinin de anlatımı olmaktadır.Konuya dizi toplamında bakıldığında, bellikişilerin yaşamöyküsünün, bilim dallarının tarihse...

By Feyyaz, Süleyman

Ağaç Kitabevi Yayınları,9789756628508

Bilinçaltı teknikleri ile kolay matematik

""Durup başarıyı bekleyemezdim ben de onu beklemeden yola çıktım.""Başarı; çözümler bulmanın ve harekete geçmenin sonucudur. Biraz sabrın yardımıyla, gerçek isteklerinize ve bilgeliğinize etkin şekilde danışarak, zorlu kararlar almak ve sorunları yaratıcı şekilde çözmek beyin gücünüzü kullanma yolunda çok yol almanızı sağlayacak ve öğrenme etkinliğ...

By Kondu, Cemal

Akis Kitap,9786055610128

Kontenjans tablolarından elde edilen ilişki ölçüleri : -öğretim üyesi değerleme çalışması

Bilimsel araştırmalarda sıkça sorulan sorulardan biri, üzerinde durulandeğişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığıdır. İki değişken arasındakiilişkinin belirlenmesi çoğu kez yeterli değildir.

By Oktay, Erkan

Aktif Yayınevi,9789756755297

Adi diferansiyel denklemler

Yükseköğretim kurumlarındaki önemli eksiklerden biri de Türkçe yazılmışyeterli miktarda ders kitabı olmamasıdır. Bu eksiklik özellikle fen bilimleri vematematik kesiminde daha fazla hissedilmektedir.

By Yıldız, İsmet

Aktif Yayınevi,

Meşhur matematikçiler

Ülkemizde çok az yayın yapılan alanlardan birisi matematik tarihidir. İleri teknolojinin temelinde bulunan bilimin seyir defterini aydınlatmak gelecekteki bilimsel ve teknolojik başarılara dair oldukça güvenilir biçimde kehanette bulunabilme imkanını sağlayacaktır.

By Stonaker, Frances Benson

Gündoğan Yayınları,9789755201306

Uygulamalı istatistik I: kısa teorik bilgiler ve çözülmüş problemler

İstatistik konusunda, yayın hayatına birçok faydalı eserin kazandırılmışolduğunu sevinçle gördüğümüzden, önceleri yeni bir ders kitabı yazma arzusuduymamıştık. Geçen zaman içinde, öğrencilerin, yeterince teorik bilgi yanında,çok sayıda örnek problem ihtiva eden bir esere de ihtiyaç duyduklarını hissettik.Bunun üzerine, problem ağırlıklı yeni bir ki...

By Başar, Alaaddin

Aktif Yayınevi,9789758238002

İstatistik

Çoğu istatistik ders kitapları kuramsal tartışmalar ve sunulan değişik kavramların matamatiksel kanıtları üzerinde yoğunlaşırlar. Bu yaklaşımın sonucu olarak öğrenciler, istatistiksel testleri kendi deneysel bulgularına uygulama konusunda, genellikle, somut bir anlayış kazanamazlar. Bu kitabın amacı böyle bir yaklaşımı tersine çevirmek ve istatisti...

By Bruning, James L.

Gündoğan Yayınları,9789755200361

Uygulamalı istatistik II

Bu kitap, daha önceki ders notlarımıza Erkan Oktay tarafından yapılanilaveler sonucu ortaya çıkmıştır. Kendisi teorik bilgileri takviye etmek yanında,incelenen tüm istatistik prosedürleri çok sayıda çözülmüş problemle pekiştirmiştir.

By Başar, Alaaddin

Aktif Yayınevi,9789756755082

İstatistiğe giriş : uygulamalı temel bilgiler ve çözümlü ve cevaplı sorular

İstatistik verilerden sonuç çıkarma ve bilgi üretmenin metodolojisidir.Diğer bir ifade ile bilimsel araştırma yapma ve bilgiye ulaşmanın enönemli aracı İstatistik'tir.

By Yıldız, Necati

Aktif Yayınevi,

Diferensiyel geometri

Bu kitap, daha önce yayınladığımız ""Diferensiyel GeometriyeGiriş (1999)"" kitabına yeni konular eklemek suretiyle oluşturularak bu alandafarklı bir anlatım tarzı ile hazırlanmıştır. Buradaki amacımız konularısunarken kitabın kendi kendine yeterli olması, yani modem geometri içingerekli olan Topoloji ve Lineer Cebirin ilgili konularının kitabın içi...

By Salimov, Arif

Aktif Yayınevi,9789758986576

Kibritlerle akıl oyunları

Allah'ın insanlara bahşettiği akıldan daha büyük bir nimetvar mı acaba? Biz insanların diğer canlılardan farkı, düşünebiliyorolmamız değil mi? Bizlere verilen aklı nasıl kullanmalıyız?Akıl denen bu nimeti yerinde kullanmazsak ne olur?

By Topdağ, Ali

Akis Kitap,

Akıl oyunları : beyni çalıştıran, hafızayı parlatan süper zeka soruları

Matematik öğretmeni İnci Hanım sınavda, in.ci çarpımınısormayı dü?ünür. Bilgisayarda soruyu yazarken üsleri yanlışlıklaüste yazmayı unutur ve dört basamaklı inci sayısını eldeeder. İŞin ilginç yanı, sormak istediği çarpımın sonucu bu dörtbasamaklı sayıya eşittir.

By Takma, Murat

Ares Kitap,

Çözümlü lineer cebir problemleri

Lineer Cebir konuları, daha ileri düzeydeki matematik konuları için gerekli malzemeyi oluşturduğu gibi, kendi içinde, ilginç problemlerle başlı başına bir matematik yapıya da sahiptir. Bu özellikleriyle, lineer cebir konuları güncelliklerini her zaman korumuş olacaklardır.

By Özdemir, Yaşar

Seç Yayın Dağıtım,