Konu Başlıkları

Matematik ve İstatistik

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 108

An introduction to mathematics

A history of mathematics

Harezmi : sıfır rakamını bulan deha

Cahit Arf ve matematikçilerimiz

14th International congress on computational and applied mathematics (ICCAM2009) : programme and submitted abstracts book

Matris metodları ve lineer dönüşümler

Vektörel analiz ve tensör analize giriş (cilt 3)

Lineer pozitif operatör dizilerinin yakınsallığı