Konu Başlıkları

Matematik ve İstatistik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 107

Uygulamalı istatistik 1

İstatistik kelimesinin çeşitli anlamlan vardır. İlk anlamda istatistik kelimesi,daha çok kamu kuruluşları tarafından olmak üzere, her türlü kuruluşça ilkegeneli veya ülkenin daha küçük bir bölümü (bölge, il vb.) hakkında toplananverileri ifade eder. Örneğin, ""DİE tarafından yayınlanan istatistiklere göre geçenyıl ülkemizde enflasyon oranı %38 olmu...

By Serper, Özer

Ezgi Kitabevi,9789757763896

Uygulamalı istatistik 2

""İstatistik kelimesinin çeşitli anlamlan vardır. İlk anlamda istatistik kelimesi, daha çok kamu kuruluşları tarafından olmak üzere, her türlü kuruluşça ilke geneli veya ülkenin daha küçük bir bölümü (bölge, il vb.) hakkında toplanan verileri ifade eder. Örneğin, ""DİE tarafından yayınlanan istatistiklere göre geçen yıl ülkemizde enflasyon oranı %3...

By Serper, Özer

Ezgi Kitabevi,978975776390X

Uygulamalı istatistik

İstatistik kelimesinin çeşitli anlamları vardır. ilk anlamda istatistik kelimesi,daha çok kamu kuruluşları tarafından olmak üzere, her türlü kuruluşça ülkegeneli veya ülkenin daha küçük bir bölümü (bölge, il vb.) hakkında toplananverileri ifade eder.

By Serper, Özer

Ezgi Kitabevi,9789758606948

Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları

Yapısal Eşitlik Modellemesinin giriş düzeyinde ele alındığı bu kitap, araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda Yapısal Eşitlik Mo­dellemesinin AMOS programı yardımı ile nasıl gerçekleştireceğini ve sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) sosyal bilimler alanında ka...

By Bayram, Nuran

Ezgi Kitabevi,9789758606894

Finans matematiği

Finans matematiği üzerine genel bir araştırma.

By Rüzgar, Bahadtin

Türkmen Kitabevi,9789756812013

Sigorta matematiğine giriş

Yaşamda bireylerin en önde gelen ihtiyaçlarından biri kendisini güven içindehissetme duygusudur. İçinde yaşadığımız zaman parçasında, sahipolduklarımızı yıllar içinde yitirme olasılığı herkesi endişelendirmektedir.Olumsuz olasılıkların yok edilmesi veya en düşük düzeyde tutulması herzaman arzu edilmektedir. Bununla birlikte karşılaşabileceğimiz teh...

By Bölükbaşı, Ayşe Gül

Türkmen Kitabevi,9789756392881

Matematiğin öyküsü ve serüveni : matematik sözlüğü

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,9789758269921

Matematiğin öyküsü ve serüveni 8 : Alman matematikçiler

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,9789758269983

Matematiğin öyküsü ve serüveni 5 : Çin, Japon ve Maya matematiği

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,9789758269945

Matematiğin öyküsü ve serüveni 7 : Fransız matematikçiler

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,9789758269976

Matematiğin öyküsü ve serüveni 9: İngiliz matematikçiler

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

,9789758269990

Matematiğin öyküsü ve serüveni 10 : İtalyan matematikçiler

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,9789758269006

Matematiğin öyküsü ve serüveni 2 : Mezopotamya ve Mısır matematiği

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,9789758269938

Matematiğin öyküsü ve serüveni 6 : Türk ve Doğulu matematikçiler

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,9789758269969

Matematiğin öyküsü ve serüveni 4 : Yunan matematiği

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,9789756774755

Matematiğin öyküsü ve serüveni 3 : Yunan ve Roma matematikçileri

Matematik sayma ile başlamıştır. Zamanımızdan otuz beş bin yıl önceye ait kalıntılarda bunları görebiliriz. 1937 yılında bulunan kurt kemiği üzerindeki beşli gruplamayla yapılan çentikler bu saymanın oldukça eski olduğunu göstermektedir. Mağara ve Taş Devirlerinde saymanın yapıldığı artık biliniyor. Nil Nehrinin doğduğu yer olan Edward Gölü yakınla...

By Dönmez, Ali

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,9789758269952