Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 101

Dijital kütüphaneler araştırmasının el kitabı : tasarım geliştirme ve etki

Elektronik belgelerin imhası : Teori ve uygulama

Kütüphane ve arşiv kurumlarındaki uygulamalarda yenilikçi yaklaşımlar

Çocuk Kütüphanelerinde okul öncesi dönem

Belediyelerde Kütüphane hizmetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği

Yazma ve eski harfli basma eserlerde bibliyografik tanımlama

Kamusal bilgi ve elektronik belge yönetimi: organizasyonlar ve üniversitelere yönelik koşulların analizi

Bilgi yönetimi “Halkla ilişkiler açısından bir değerlendirme”

Göç bibliyografyası: Göç konusunda başvurulabilecek kaynaklar ve bu kaynaklara ilişkin genel bir değerlendirme (I. Tezler)

Dünyanın iyiliği için çocuk kütüphaneleri

Ulusal bilgi politikaları ve bilgi merkezleri

Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyete kadar Osmanlı Türklerinin bastıkları kitaplar: 1729-1875 (kitapların tam listesi ile)

Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları: Türkiye için bir değerlendirme