Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 97

Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyete kadar Osmanlı Türklerinin bastıkları kitaplar: 1729-1875 (kitapların tam listesi ile)

Göç bibliyografyası: Göç konusunda başvurulabilecek kaynaklar ve bu kaynaklara ilişkin genel bir değerlendirme (I. Tezler)

Âsâr-ı bakiyye: Nail Bayraktar

Bilgiye erişimde engellilere yönelik kütüphane uygulamaları

Türk dili ve edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezleinin dünü-bugünü

Asurbanipal Kütüphanesi [electronic resource]

Eşekle gelen aydınlık: “Mustafa Güzelgöz kitabı”

Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları: Türkiye için bir değerlendirme

Dünyanın iyiliği için çocuk kütüphaneleri

Örneklerle birlikte kütüphanelerde konu otorite dizini oluşturma

Ağ kuşağının bilgi davranışı

Bilgi merkezleri: Kütüphaneler – Arşivler – Müzeler [electronic resource]

Ulusal bilgi politikaları ve bilgi merkezleri

Halk kütüphaneleri: geçmişten geleceğe yönelimler ve yeni roller

Türkiye’de tıp kütüphaneleri: elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimi