Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 97

Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyete kadar Osmanlı Türklerinin bastıkları kitaplar: 1729-1875 (kitapların tam listesi ile)

Göç bibliyografyası: Göç konusunda başvurulabilecek kaynaklar ve bu kaynaklara ilişkin genel bir değerlendirme (I. Tezler)

Dünyanın iyiliği için çocuk kütüphaneleri

Âsâr-ı bakiyye: Nail Bayraktar

Örneklerle birlikte kütüphanelerde konu otorite dizini oluşturma

Ağ kuşağının bilgi davranışı

Bilgiye erişimde engellilere yönelik kütüphane uygulamaları

Bilgi merkezleri: Kütüphaneler – Arşivler – Müzeler [electronic resource]

Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları: Türkiye için bir değerlendirme

Türk dili ve edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezleinin dünü-bugünü

Eşekle gelen aydınlık: “Mustafa Güzelgöz kitabı”

Asurbanipal Kütüphanesi [electronic resource]

AB enformasyon toplumu ve üniversite kütüphanecileri

Osmanlı'da kitap kültürü ve batı dünyası Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699)

Türkiye’de tıp kütüphaneleri: elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimi