Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 97

Web sitelerinin kimliklenmesi : üst veri (metadata)

E-devlet sürecinde elektronik belge yönetimi

Bilişim teknolojileri hayatın her alanına olduğu kadar kurumsal iş süreçlerini de önemli oranda etkilemiştir. E-devlet bu etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. E-devlet, sosyal yaşamın her alanına ilişkin çözümler ileri süren bütünsel bir kamu yönetimi modelidir. Kamusal yaşam içinde belgeler yürütülen faaliyetleri kayıt altına almak ve s...

By Odabaş, Hüseyin

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789756351291

Osmanlı salnameleri ve nevsalleri bibliyografyası ve toplu kataloğu I

Osmanlı Salnameleri ve Nevsalleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu"" adlı bu 2 ciltlik eser, yerli ve yabancı araştırmacılarımıza yeni araştırma ve inceleme konularının kapılarını açmaktadır. ""Osmanli Yıllıkları"" olarak da adlandırılan bu eserler, bir senelik olayları topluca göstermek üzere hazırlanıp, yayınlanmışlardır. Amacı ise, Osmanlı döne...

By Duman, Hasan

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473114 

Osmanlı salnameleri ve nevsalleri bibliyografyası ve toplu kataloğu II

""""Osmanlı Sâlnameleri ve Nevsalleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu"" adlı bu 2 ciltlik eser, yerli ve yabancı araştırmacılarımıza yeni araştırma ve inceleme konularının kapılarını açmaktadır. ""Osmanli Yıllıkları"" olarak da adlandırılan bu eserler, bir senelik olayları topluca göstermek üzere hazırlanıp, yayınlanmışlardır. Amacı ise, Osmanlı ...

By Duman, Hasan

,9789757473114

Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı - Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu, 1828-1928 I

Sözkonusu eser Türkiye'de kamuya açık 26 büyük ve önemli kütüphanede mevcut 2526 bibliyografik künyeden oluşan süreli yayınların mümkün olabildiğince eksiksiz bibliyografik kimlikleriyle, bulundukları kütüphaneleri, sayılarını ve yıllarını gösteren çok önemli bir toplu katalogdur.

By Duman, Hasan

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473060

Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı - Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu, 1828-1928 II

Sözkonusu eser Türkiye'de kamuya açık 26 büyük ve önemli kütüphanede mevcut 2526 bibliyografik künyeden oluşan süreli yayınların mümkün olabildiğince eksiksiz bibliyografik kimlikleriyle, bulundukları kütüphaneleri, sayılarını ve yıllarını gösteren çok önemli bir toplu katalogdur.

By Duman, Hasan

,9789757473077

Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı - Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu, 1828-1928 III

Sözkonusu eser Türkiye'de kamuya açık 26 büyük ve önemli kütüphanede mevcut 2526 bibliyografik künyeden oluşan süreli yayınların mümkün olabildiğince eksiksiz bibliyografik kimlikleriyle, bulundukları kütüphaneleri, sayılarını ve yıllarını gösteren çok önemli bir toplu katalogdur.

By Duman, Hasan

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473084

Türk Cumhuriyetleriyle kültürel işbirliği

Kültürümüzün geliştirilmesi, araştırılması, korunması ve yayılmasıaçısından beni derinden etkileyenlerden birisi, kuşkusuz ""insanımızın niçindaha çok okumadığı""dır. Bu sorunun çözümü burada irdelenmemişolmakla birlikte, cevabı ""Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Niçin ve Kim"" sözcüklerindebile tam aranamamıştır.

By Duman, Hasan

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473039

Uluslararası bilgi ve belge sağlayan merkezler = International information document supply centres

21. yüzyılın bir Bilgi/Enformasyon çağı olduğunu, ona göre hazırlanmakgerektiğini hemen hemen tüm yetkililerimiz söylüyorlar.Bir insan ve ulus için, tüm insanlık için, ekmek gibi su gibi gerekliolan Enfonnasyon, başlangıçta kütüphanecilik hizmetlerinin bir türüolarak görülmüşse de günümüzde başlıbaşına bir teknoloji ve sektörolarak karşımıza çıkmak...

By Duman, Hasan

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473022

El yazmaları dünyasında Türkiye'nin yeri = The role of Turkey in the world of manuscripts

Son yıllarda inanılmaz bir hızla gelişen iletişim teknolojisisayesinde haberleşme artık, uzaya yerleştirilen uydular aracılığıile yapılmaktadır. Bu gelişmenin sağladığı pek çok kolaylıkyanında bazı sakıncaları da olduğu bir gerçektir. Teknolojikbakımdan güçlü olan ülkelerin kültürleri ne yazık ki diğer kültürlerietki altına almaktadır.

By Duman, Hasan

Kültür Bakanlığı Yayınları,9789751718686

Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 yaşında

Eğitim ve kültürün, sosyal gelişmenin, kalkınmanın en önemli araçlarındanolan kütüphanelerin; ekonomik ve teknik kalkınmada, bilimsel alandakigelişmelerde oynadığı rol, gözden kaçırılamaz.

By Duman, Hasan

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,

Zamandan taşan notlar : seçme yazılar

Kitap, okuma ve kütüphane kavramlarının kültürümüzde köklü, eskive önemli yerleri olmasına rağmen, günümüzde verilen önem, hak ettikleriölçüde değildir. Bu kavramlar, Atatürk ve Cumhuriyet döneminde önemlibir ivme kazanmışsa da, zamanla ilgili bakanların ve diğer yöneticilerinanlayışlarına bırakılmış, fazlaca bir varlık gösterememiş ve Türk toplumu...

By Duman, Hasan

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789756351253

Kütüphane kaynak ve hizmetlerini pazarlama : pratik rehber

Bu kitap, ağır akademik dilden uzak, başta bilgi ve belge uzmanları olmak üzere, pazarlamayla ilgilenenlere yönelik olarak hazırlanmış pratik bilgiler ve örnekler içeren rehber bir kaynaktır.Gelişen bilgi teknolojileri sayesinde araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve meraklılar kütüphanelerin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için artık kütüp...

By Helinsky, Zuzana

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ; ANKOS,9789759529574

Türk kütüphaneciliğnin sessiz adamı Celalettin Kişmir'e armağan

Ülkemizd Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte, toplumun muasır medeniyetler seviyesinde bir eğitim ve kültür düzeyine yükseltilmesi faaliyetlerine hız verilmiştir.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789756351147

40. Kütüphane Haftası Bildirileri : 29 Mart - 4 Nisan 2004

Bilgi ulaşılabildiği, paylaşıldığı sürece anlam ifade eder. Duyurulmamış,yayımlanmamış bilgi her zaman yok olmaya mahkumdur. TKD İstanbul Şubesi'ninbu yıl itibariyle aldığı 40. Kütüphane Haftası'nda sunulan bildirilerinyayınlanması karan bu bakımdan oldukça anlamlıdır.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789756351048

Milli kütüphanemizin ilk kütüphanecisi Leman Şenalp'e armağan

Cumhuriyetimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra, babam, ilkokulöğretmeni Reşat Şenalp, Yunan askerlerinin ülkemizden kaçarlarken yakıpyıktıkları Bursa'nın Karacabey ilçesine, başöğretmen olarak atanmış.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789756351130