Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 6 - 16 sonuç sayısı 100

Bildiriler ÜNAK '06 : bilimsel iletişim ve bilgi yönetimi sempozyumu

Bilim insanlarının araştırma sonuçlarını karşılıklı olarakpaylaştıkları tüm yapısal oluşumlar ve süreçler şeklinde tanımlanan,""bilimsel iletişim"", son yıllarda yaşanan bilgi teknolojilerindeki hızlıdeğişim ve gelişmelerden çok fazla etkilenmiştir.

By

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği,9789759529567

Ünak'05 bildiriler : bilgi hizmetlerinin organizasyonu ve pazarlanması : İstanbul 22-24 Eylül 2005

Bilginin ekonomik bir güç olduğu günümüzde, pazarlama kavramı çokdaha fazla önem kazanmıştır.

By

Kadir Has Üniversitesi Yayınları,9789758919116

Türkiye'de 1928-93 arasında yapılan Ortaçağ İngiliz edebiyatı çalışmalarının bibliyografyası : başlangıçtan 1500'lere kadar

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yapılan bilimselçalışmaların bibliyografik dökümlerinin toplandığı ve kesintisizbir şekilde yayımlanarak günümüze kadar getirildiği ikiana kaynak Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası'dır.

By Erol, Burçin

Gündoğan Yayınları,9789755201207

Yazmalara adanmış bir ömür: Nimet Bayraktar'a armağan

Türkiye kütüphanelerindeki yazmalar, bizim olduğu kadar bütün dünyanın kültür ve bilim çevrelerini yakından ilgilendirmektedir.

By

,9789756351154

Milli kütüphanemizin ilk kütüphanecisi Leman Şenalp'e armağan

Cumhuriyetimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra, babam, ilkokulöğretmeni Reşat Şenalp, Yunan askerlerinin ülkemizden kaçarlarken yakıpyıktıkları Bursa'nın Karacabey ilçesine, başöğretmen olarak atanmış.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789756351130

40. Kütüphane Haftası Bildirileri : 29 Mart - 4 Nisan 2004

Bilgi ulaşılabildiği, paylaşıldığı sürece anlam ifade eder. Duyurulmamış,yayımlanmamış bilgi her zaman yok olmaya mahkumdur. TKD İstanbul Şubesi'ninbu yıl itibariyle aldığı 40. Kütüphane Haftası'nda sunulan bildirilerinyayınlanması karan bu bakımdan oldukça anlamlıdır.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789756351048

Türk kütüphaneciliğnin sessiz adamı Celalettin Kişmir'e armağan

Ülkemizd Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte, toplumun muasır medeniyetler seviyesinde bir eğitim ve kültür düzeyine yükseltilmesi faaliyetlerine hız verilmiştir.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789756351147

Kütüphane kaynak ve hizmetlerini pazarlama : pratik rehber

Bu kitap, ağır akademik dilden uzak, başta bilgi ve belge uzmanları olmak üzere, pazarlamayla ilgilenenlere yönelik olarak hazırlanmış pratik bilgiler ve örnekler içeren rehber bir kaynaktır.Gelişen bilgi teknolojileri sayesinde araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve meraklılar kütüphanelerin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için artık kütüp...

By Helinsky, Zuzana

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ; ANKOS,9789759529574

Zamandan taşan notlar : seçme yazılar

Kitap, okuma ve kütüphane kavramlarının kültürümüzde köklü, eskive önemli yerleri olmasına rağmen, günümüzde verilen önem, hak ettikleriölçüde değildir. Bu kavramlar, Atatürk ve Cumhuriyet döneminde önemlibir ivme kazanmışsa da, zamanla ilgili bakanların ve diğer yöneticilerinanlayışlarına bırakılmış, fazlaca bir varlık gösterememiş ve Türk toplumu...

By Duman, Hasan

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789756351253

Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 yaşında

Eğitim ve kültürün, sosyal gelişmenin, kalkınmanın en önemli araçlarındanolan kütüphanelerin; ekonomik ve teknik kalkınmada, bilimsel alandakigelişmelerde oynadığı rol, gözden kaçırılamaz.

By Duman, Hasan

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,

El yazmaları dünyasında Türkiye'nin yeri = The role of Turkey in the world of manuscripts

Son yıllarda inanılmaz bir hızla gelişen iletişim teknolojisisayesinde haberleşme artık, uzaya yerleştirilen uydular aracılığıile yapılmaktadır. Bu gelişmenin sağladığı pek çok kolaylıkyanında bazı sakıncaları da olduğu bir gerçektir. Teknolojikbakımdan güçlü olan ülkelerin kültürleri ne yazık ki diğer kültürlerietki altına almaktadır.

By Duman, Hasan

Kültür Bakanlığı Yayınları,9789751718686

Uluslararası bilgi ve belge sağlayan merkezler = International information document supply centres

21. yüzyılın bir Bilgi/Enformasyon çağı olduğunu, ona göre hazırlanmakgerektiğini hemen hemen tüm yetkililerimiz söylüyorlar.Bir insan ve ulus için, tüm insanlık için, ekmek gibi su gibi gerekliolan Enfonnasyon, başlangıçta kütüphanecilik hizmetlerinin bir türüolarak görülmüşse de günümüzde başlıbaşına bir teknoloji ve sektörolarak karşımıza çıkmak...

By Duman, Hasan

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473022

Türk Cumhuriyetleriyle kültürel işbirliği

Kültürümüzün geliştirilmesi, araştırılması, korunması ve yayılmasıaçısından beni derinden etkileyenlerden birisi, kuşkusuz ""insanımızın niçindaha çok okumadığı""dır. Bu sorunun çözümü burada irdelenmemişolmakla birlikte, cevabı ""Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Niçin ve Kim"" sözcüklerindebile tam aranamamıştır.

By Duman, Hasan

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473039

Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı - Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu, 1828-1928 III

Sözkonusu eser Türkiye'de kamuya açık 26 büyük ve önemli kütüphanede mevcut 2526 bibliyografik künyeden oluşan süreli yayınların mümkün olabildiğince eksiksiz bibliyografik kimlikleriyle, bulundukları kütüphaneleri, sayılarını ve yıllarını gösteren çok önemli bir toplu katalogdur.

By Duman, Hasan

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473084

Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı - Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu, 1828-1928 II

Sözkonusu eser Türkiye'de kamuya açık 26 büyük ve önemli kütüphanede mevcut 2526 bibliyografik künyeden oluşan süreli yayınların mümkün olabildiğince eksiksiz bibliyografik kimlikleriyle, bulundukları kütüphaneleri, sayılarını ve yıllarını gösteren çok önemli bir toplu katalogdur.

By Duman, Hasan

,9789757473077

Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı - Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu, 1828-1928 I

Sözkonusu eser Türkiye'de kamuya açık 26 büyük ve önemli kütüphanede mevcut 2526 bibliyografik künyeden oluşan süreli yayınların mümkün olabildiğince eksiksiz bibliyografik kimlikleriyle, bulundukları kütüphaneleri, sayılarını ve yıllarını gösteren çok önemli bir toplu katalogdur.

By Duman, Hasan

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,9789757473060