Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 133

Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri ve risk faktörleri

Kurumsal bilgi ve belge yönetimi : kurumsal iletişim, belge türleri, e-yazışma, elektronik belge yönetimi, dosyalama işlemleri

Yerel yönetimler ve kütüphane hizmetleri : İstanbul'da belediye kütüphaneleri

Kütüphane ve bilgi merkezlerinde stratejik iletişim yönetimi

Dijital kültür ortamında bilgi hizmetleri ve kütüphaneciler

Çağdaş bilgi-belge merkezlerinde yönetim ve organizasyon : literatüre yönelik karşılaştırmalı bir analiz

Bilişim teknolojilerinin bilgi merkezlerine ve hizmetlerine etkileri

Bilgi ve belge yönetimi kuramsal yaklaşımlar

Kurumsal bilgi sistemleri ve belge yönetimi : organizasyonlarda bilgi ve belge yönetimi sistemlerinin temel ilkeleri

Türkiye’de kültür politikaları ve kütüphaneler 1923-1980

Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları

Bilgi ve belge çalışmaları : özel arşivlerde teori ve uygulama

Yurt ve Dünya Dergisi üzerine bir inceleme

Sistematik ve alfabetik sınıflama düzenlerinin bilgiye, belgeye konusal erişim açısından karşılaştırılması: 2005 ve 2008 tarihli yüksek lisans tezinin reddedilme süreci ile birlikte

Kütüphaneler müfettişi Ahmed Muhtar’ın İstanbul kütüphaneleri raporu