Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 100

Balıkesir Üniversitesi uluslararası yayınlar bibliyografyası 1998- 2003

Balıkkesir Üniversitesi ululararası yayınlar bibliyografyası 1998- 2003

By

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,

Türkiye’de siyasetin bilgi ve belge yönetimi alanına etkileri

Geleceğin dünyasında insanlar, yaşamak için günümüzdeki kadar zorlu bir süreçten geçmek zorunda kalacaklar mı? Bunu pek bilmiyoruz. Ancak, bilinebilen bir doğru var ki, o da günün şartlarında ayakta kalan meslekler; mutlaka günün gerekleri karşısında, karşılarına çıkan sorunları en gerçekçi teori, teknik ve yöntemlerle çözme yoluna gidenler olacakt...

By Sevgisunar, M. Kemal

Türk Kütüphaneciler Derneği,9789756351338

İTO Bilgi Merkezi ve uluslararası ticari sınıflandırma sistemi

Hızlı değişim ve gelişim içindeki dünyamızda sürekli artan bilgi üretimini denetim altında tutmak vegeniş çapta kullanıma sunmak, öteden beri üzerinde çalışılan başlıca meseleler arasında yer almaktadır.Ülkemizin en eski ve en büyük mesleki kuruluşlarından olan İstanbul Ticaret Odası'nın önemli hizmetlerindenbiri de; Oda üyelerimizin, İstanbul'un v...

By Atay, Nilgün

İstanbul Ticaret Odası,9789944605748

İş dünyasına yönelik bilgi merkezleri, kütüphaneler, dokümantasyon ve özel araştırma merkezleri

İstanbul'un, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha fazla nüfusa sahip olduğuve zamanın çok kıymetli bir hale geldiği günümüzde, her konudaki rehberlergünlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

By

,9789944602549

İstanbul Ticaret Odası eski eserler kataloğu

İstanbul Ticaret Odası Kütüphanesi'nin kuruluşu,Oda'nın kuruluş tarihi olan 1882 yıllarına kadaruzanmaktadır. Bu nedenle kütüphane koleksiyonunkapsamında ticari konuların dışında son derecekıymetli olan eski harfli basma eserler de yeralmaktadır. Ayrıca, 1890'lardan sonra yazılmıştarih, sanat ve edebiyat konularında Türkçe veFransızca eserler, ansi...

By

İstanbul Ticaret Odası,

Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı

İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından birisi yazının bulunmasıdır.Uygarlık süreci yazının ve dolayısıyla okumanın başlamasıyla hızlanmıştır.Okuma insanlığın geçmişinden bilgi edinmenin en kolay ve kestirme yoluolmuştur. Bu yolla insanoğlu bilgi ve tecrübelerini tüm Dünya üzerine vegelecek kuşaklara aktararak, insanlık tarihinde çok kısa denebilece...

By Bayram, Servet

İstanbul Ticaret Odası,9789755125541

Bilgi erişim sistemleri : bilgi erişiminde dil sorunları

Tefko Saracevic, bilgi erişim kavramının, kütüphane ve bilgi biliminin temelinde yatan üç temel düşünceden biri olduğunu kaydeder. Bilgi erişim süreci, kütüphane ve bilgi hizmetlerinin taşıyıcı omurgasını oluşturur. Bilgi erişim sistemi, içinde yer aldığı en büyük üst sistem olan kütüphanenin çekirdeğinde yatan bir alt sistemdir. Bu sistem, kütüpha...

By Arıkan, Aykut

Babil Yayınları,9789756207833

Mustafa Güzelgöz ve eşekli kütüphane

Mustafa Güzelgöz'ü Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteninineski sayılarını karıştırırken tanıdım. Adı ve özgün etkinlikleriylesonradan değişik yazılarda karşılaştım. Doktora tezimi hazırlarkenbiraz daha yakınlaştığımı duyumsadım.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789757653110

Kütüphane bilgi merkezi kurma, kütüphane programı yazma kılavuzu

Kütüphane bulunan bir okul, sivil örgüt, işyeri vb. gibi yerlere davetedildiğimde ya da uğradığımda genellikle temel iki sorunlakarşılaştım: Kurulmak istenen kütüphane için genel ve temel bilgilerile her hangi bir kütüphane programına duyulan gereksinim.

By Keseroğlu, Hasan S.

[y.y. ],9789759205706

Kütüphane, enformasyon arşiv alanında yeni teknolojiler ve Türkmarc sempozyumu bildiri metinleri, 1-4 Ekim 1991 - Beyazıt Devlet Kütüphanesi

""Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler Sempozyumu""Türkiye için geç kalmış bir toplantıdır. Öncelikle, üzülerek; bu alanlarda çalışanlarınhabersiz, dağınık bir meslek topluluğu oluşturduğunu söyleyebiliriz.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789757653141

Sessiz serinliklerde bilgi, ya da, kütüphane üstüne

Kütüphanecilik (yeni adıyla Bilgi ve Belge Yönetimi)alanında deneme yok denecek denli azdır. Denemeyazanlar ağırlıklı olarak bilgi ve belge yönetimi alanıdışındaki kişilerdir.

By Keseroğlu, Hasan S.

Mavibulut Yayınları,9789753100397

Fotoğraflarla İstanbul kütüphaneleri : değişik kesitlerden örnekler

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, IFLA'nın 61'inci Genel Konferansı IFLA'95 İstanbul etkinliklerine İstanbul kütüphanelerini tanıtan bir kitapla katılmayı kararlaştırdı.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği,9789757653448

Kataloglama kuralları : Anglo Amerikan kataloglama kuralları 2

Bilgi Çağı Bilgi Toplumu gibi nitelemelerle anılan günümüzde, bilginin örgütlenmesi, düzenlenmesi işlemi kaçınılmaz olarak bilginin ' denetimi'ni gerekli kılmaktadır.

By Keseroğlu, Hasan S.

Mep Yayınları,9789758868421

Halk kütüphanesi politikası ve Türkiye Cumhuriyeti'nde durum

Toplumlar sanayi ve ticaret ile uğraştıkça halk kütüphanesi hizmeti de gelişir. Halk kütüphanesi günümüzde kuruluşları, yönetilmeleri ve yaygınlaştırılmaları yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş devlet hizmetidir.

By Keseroğlu, Hasan S.

Türk Kütüphaneciler Derneği,9789757653028

Gazete kütüphaneciliği ve Türkiye

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi 25, Kütüphane Haftası etkinlikleri içinde yer alan ""Gazete Kütüphaneciliği ve Türkiye)"" konulu panelin konuşma ve tartışmalarını içeren bu yapıt, gazete kütüphaneciliği konusunda Türkiye'de ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği,9789757653059

Adile Günden anısına armağan : bilgiye erişimde değişen yollar ve II. tıbbi bilgi yönetimi ve teknolojileri sempozyumu

ÜNAK'03: ""Bilgiye Erişimde Değişen Yollar"" ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimive Teknolojileri Sempozyumu, 25-26 Eylül 2003 tarihinde Ankara'da,ÜNAK ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile Üniversitenin BağlıcaKampusu'nda gerçekleştirilmiştir.

By

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği,9789759529550