Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 126

Osmanlı'da kitap kültürü ve batı dünyası Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699)

Halk kütüphaneleri : geçmişten geleceğe yönelimler ve yeni roller

AB enformasyon toplumu ve üniversite kütüphanecileri

Ceza infaz kurumu kütüphaneleri : Dünyada ve Türkiye’de durum

Bilgi ve belge yönetimi alanında bilgiye erişim / kataloglama sorunları sempozyumu bildiriler kitabı : Tarık Akan toplantıları 1

Kütüphane ve bilgi biliminde tema ve yönelim

Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar

Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet : Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi örneği

Bilgi ve belge yönetimi : kuramsal yaklaşımlar

Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri ve risk faktörleri

Kurumsal bilgi ve belge yönetimi : kurumsal iletişim, belge türleri, e-yazışma, elektronik belge yönetimi, dosyalama işlemleri

Yerel yönetimler ve kütüphane hizmetleri : İstanbul'da belediye kütüphaneleri

Kütüphane ve bilgi merkezlerinde stratejik iletişim yönetimi

Dijital kültür ortamında bilgi hizmetleri ve kütüphaneciler

Çağdaş bilgi-belge merkezlerinde yönetim ve organizasyon : literatüre yönelik karşılaştırmalı bir analiz

Bilişim teknolojilerinin bilgi merkezlerine ve hizmetlerine etkileri