Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 97

Türk Beşikdevri basmalarında yazma kitap geleneğinin etkileri ve iç kapağın gelişimi

Kütüphaneler müfettişi Ahmed Muhtar’ın İstanbul kütüphaneleri raporu

Sistematik ve alfabetik sınıflama düzenlerinin bilgiye, belgeye konusal erişim açısından karşılaştırılması : 2005 ve 2008 tarihli yüksek lisans tezinin reddedilme süreci ile birlikte

Bilgi ve belge çalışmaları: özel arşivlerde teori ve uygulama

Türkiye’de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim

Türkiye’de kültür politikaları ve kütüphaneler 1923-1980

Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren derneklerde yönetim, katılım ve seçim süreci: karşılaştırmalı bir perspektif ile Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) örneği

Kurumsal bilgi sistemleri ve belge yönetimi : organizasyonlarda bilgi ve belge yönetimi sistemlerinin temel ilkeleri

Bilgi ve belge yönetimi kuramsal yaklaşımlar

Bilişim teknolojilerinin bilgi merkezlerine ve hizmetlerine etkileri

Çağdaş bilgi-belge merkezlerinde yönetim ve organizasyon: literatüre yönelik karşılaştırmalı bir analiz

Dijital kültür ortamında bilgi hizmetleri ve kütüphaneciler

Kütüphane ve bilgi merkezlerinde stratejik iletişim yönetimi

Yerel yönetimler ve kütüphane hizmetleri: İstanbul'da belediye kütüphaneleri

Kurumsal bilgi ve belge yönetimi: kurumsal iletişim, belge türleri, e-yazışma, elektronik belge yönetimi, dosyalama işlemleri

Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri ve risk faktörleri