Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 133

Elektronik belge ve finansal bilgi yönetimi : hukuki koşullar ve politika geliştirme

Arşivlerde tanımlama ve üstveri Osmanlı dönemi belgeleri

Rusya’da Türk tarihi ile ilgili yayınlanan eserler kaynakçası (1917-2000)

Türkiye’de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim

Türkiye’de tıp kütüphaneleri : elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimi

21. Yüzyıl kavramları ışığında bilgi yönetimi : yeni ekonomi inovasyon nesnelerin interneti büyük veri

Türk kütüphaneciliğinde önemli bir adım : Devr-i Hamîdî katalogları

Osmanlı'da kitap kültürü ve batı dünyası Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699)

Halk kütüphaneleri : geçmişten geleceğe yönelimler ve yeni roller

AB enformasyon toplumu ve üniversite kütüphanecileri

Ceza infaz kurumu kütüphaneleri : Dünyada ve Türkiye’de durum

Bilgi ve belge yönetimi alanında bilgiye erişim / kataloglama sorunları sempozyumu bildiriler kitabı : Tarık Akan toplantıları 1

Kütüphane ve bilgi biliminde tema ve yönelim

Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar

Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet : Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi örneği

Bilgi ve belge yönetimi : kuramsal yaklaşımlar