Konu Başlıkları

K��t��phanecilik

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 126

Örneklerle birlikte kütüphanelerde konu otorite dizini oluşturma

Türkiye’de özel arşiv türü olarak bilet efemeraları

Bilgiye erişimde engellilere yönelik kütüphane uygulamaları

Yazılım sistemleri içerisinde depo yönetimi

Eşekle gelen aydınlık : “Mustafa Güzelgöz Kitabı”

Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren derneklerde yönetim, katılım ve seçim süreci : karşılaştırmalı bir perspektif ile Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) örneği

Âsâr-ı bakiyye : Nail Bayraktar

Ağ kuşağının bilgi davranışı

Türk dili ve edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezleinin dünü-bugünü

Elektronik belge ve finansal bilgi yönetimi : hukuki koşullar ve politika geliştirme

Arşivlerde tanımlama ve üstveri Osmanlı dönemi belgeleri

Rusya’da Türk tarihi ile ilgili yayınlanan eserler kaynakçası (1917-2000)

Türkiye’de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim

Türkiye’de tıp kütüphaneleri : elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimi

21. Yüzyıl kavramları ışığında bilgi yönetimi : yeni ekonomi inovasyon nesnelerin interneti büyük veri

Türk kütüphaneciliğinde önemli bir adım : Devr-i Hamîdî katalogları