Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 97

Bilgi erişim sistemleri : bilgi erişiminde dil sorunları

Tefko Saracevic, bilgi erişim kavramının, kütüphane ve bilgi biliminin temelinde yatan üç temel düşünceden biri olduğunu kaydeder. Bilgi erişim süreci, kütüphane ve bilgi hizmetlerinin taşıyıcı omurgasını oluşturur. Bilgi erişim sistemi, içinde yer aldığı en büyük üst sistem olan kütüphanenin çekirdeğinde yatan bir alt sistemdir. Bu sistem, kütüpha...

By Arıkan, Aykut

Babil Yayınları,9789756207833

Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı

İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından birisi yazının bulunmasıdır.Uygarlık süreci yazının ve dolayısıyla okumanın başlamasıyla hızlanmıştır.Okuma insanlığın geçmişinden bilgi edinmenin en kolay ve kestirme yoluolmuştur. Bu yolla insanoğlu bilgi ve tecrübelerini tüm Dünya üzerine vegelecek kuşaklara aktararak, insanlık tarihinde çok kısa denebilece...

By Bayram, Servet

İstanbul Ticaret Odası,9789755125541

İstanbul Ticaret Odası eski eserler kataloğu

İstanbul Ticaret Odası Kütüphanesi'nin kuruluşu,Oda'nın kuruluş tarihi olan 1882 yıllarına kadaruzanmaktadır. Bu nedenle kütüphane koleksiyonunkapsamında ticari konuların dışında son derecekıymetli olan eski harfli basma eserler de yeralmaktadır. Ayrıca, 1890'lardan sonra yazılmıştarih, sanat ve edebiyat konularında Türkçe veFransızca eserler, ansi...

By

İstanbul Ticaret Odası,

İş dünyasına yönelik bilgi merkezleri, kütüphaneler, dokümantasyon ve özel araştırma merkezleri

İstanbul'un, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha fazla nüfusa sahip olduğuve zamanın çok kıymetli bir hale geldiği günümüzde, her konudaki rehberlergünlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

By

,9789944602549

İTO Bilgi Merkezi ve uluslararası ticari sınıflandırma sistemi

Hızlı değişim ve gelişim içindeki dünyamızda sürekli artan bilgi üretimini denetim altında tutmak vegeniş çapta kullanıma sunmak, öteden beri üzerinde çalışılan başlıca meseleler arasında yer almaktadır.Ülkemizin en eski ve en büyük mesleki kuruluşlarından olan İstanbul Ticaret Odası'nın önemli hizmetlerindenbiri de; Oda üyelerimizin, İstanbul'un v...

By Atay, Nilgün

İstanbul Ticaret Odası,9789944605748

Türkiye’de siyasetin bilgi ve belge yönetimi alanına etkileri

Geleceğin dünyasında insanlar, yaşamak için günümüzdeki kadar zorlu bir süreçten geçmek zorunda kalacaklar mı? Bunu pek bilmiyoruz. Ancak, bilinebilen bir doğru var ki, o da günün şartlarında ayakta kalan meslekler; mutlaka günün gerekleri karşısında, karşılarına çıkan sorunları en gerçekçi teori, teknik ve yöntemlerle çözme yoluna gidenler olacakt...

By Sevgisunar, M. Kemal

Türk Kütüphaneciler Derneği,9789756351338

Balıkesir Üniversitesi uluslararası yayınlar bibliyografyası 1998- 2003

Balıkkesir Üniversitesi ululararası yayınlar bibliyografyası 1998- 2003

By

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,

Araştırma yöntem ve stratejileri

Günümüz dünyasında insanoğlu bilgiyi oluşturma, yayma-aktarmaadına teknolojinin imkânlarından önemli ölçüde faydalanmaktadır.Özellikle İnternetin yaygınlaşması ve erişiminde kaydedilengelişmelerle birlikte; bilimsel bilginin eğitim-öğretimfaaliyetlerinde kullanımı ve bilimsel araştırmalarının kapsamınıgenişletme ve yaygın etkisinde olumlu gelişmele...

By Karpuz, Beyhan

Hiperlink Yayınları,9789944157070

Bir kütüphanenin hikayesi : Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin yirmi yılı (1986-2005) : kurumsal ve kişisel anılar

Bu kitapta, öncelikle, Türk yükseköğretiminin Cumhuriyet dönemindeki gelişmesi ışığında Bilkent Üniversitesinin ve kütüphanesinin kuruluş öyküleri kısaca anlatılmıştır. Ardından, kütüphanelerin klasik unsurları olan bina, koleksiyon (ile bütçe) ve hizmetler, personel ve okuyucu, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi açısından ayrı ayrı ele alınmıştır.

By Erdoğan, Phyllis Lepon

Hiperlink Yayınları,9789944157179

İstanbul Ticaret Odası nadir eserler kataloğu

İstanbul Ticaret Odası nadir eserler kataloğu.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755127477

Lonca'dan Oda'ya nadir eserler katalogu : 1882-1982 : İTO yayınları

1882 yılında kurulan ve 276.000 aktif üye sayısı ile bugün Türkiye'ninen köklü ve en büyük mesleki kuruluşlarından biri olan İstanbul Ticaret Odası(İTO), Oda üyelerinin, İstanbul'un ve Türkiye'nin ticari ve ekonomik gelişiminekatkıda bulunmak amacıyla 126 yıldır sürdürdüğü hizmet anlayışı içerisindeen önemli hizmetlerinden biri de; üyelerinin ve iş...

By Çavdar, Tuba

İstanbul Ticaret Odası,9789944602624

Kongre kütüphanesi sınıflaması için kılavuz

Kongre Kütüphanesi 1900’de şimdiki sınıflama dizgesini geliştirir iken, bu sınıflama dizgesinin yalnız Kongre Kütüphanesi’nce kullanılacağı düşünülmüştü. Bununla birlikte, en kısa sürede öteki kütüphaneler sınıflama tablolarının kopyalarını istediler; çünkü o sıralarda birtakım kütüphanelerin Kongre Kütüphanesi Sınıflamasına yönelmesi, yıllık olara...

By Immroth, John Philip

Ankara Üniversitesi,9786051360089

Yeni teknolojiler ışığında bilgi ve belge yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında deneyimli isimleri bir araya getiren bu çalışma ile geçmiş yılların ve günümüzün teknolojik gelişmeleri ışığında bir perspektif sunulmaktadır. Yeni teknolojik araçlar ile bambaşka bir kimliğe bürünen Bilgi ve Belge Yönetimi, gerek akademik araştırmaların gerekse çeşitli bilgi ve belge merkezlerindeki değişik uygulam...

By Sert, Işıl İlknur/Çolaklar, Huriye

Hiperlink Yayınları,9789944157421

Açıklamalı yayın kataloğu: Temmuz - Aralık 1993

İstanbul Ticaret Odası Dokümantasyon Merkezi’ nde yer alan yayınlar hakkında bilgi veren yayındır.

By

,

Anılarda Ahmet Gürlek : (50. sanat yılına armağan)