Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 125

Türkiye’de özel arşiv türü olarak bilet efemeraları

Bilgiye erişimde engellilere yönelik kütüphane uygulamaları

Yazılım sistemleri içerisinde depo yönetimi

Eşekle gelen aydınlık : “Mustafa Güzelgöz Kitabı”

Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren derneklerde yönetim, katılım ve seçim süreci : karşılaştırmalı bir perspektif ile Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) örneği

Âsâr-ı bakiyye : Nail Bayraktar

Ağ kuşağının bilgi davranışı

Türk dili ve edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezleinin dünü-bugünü

Elektronik belge ve finansal bilgi yönetimi : hukuki koşullar ve politika geliştirme

Arşivlerde tanımlama ve üstveri Osmanlı dönemi belgeleri

Rusya’da Türk tarihi ile ilgili yayınlanan eserler kaynakçası (1917-2000)

Türkiye’de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim

Türkiye’de tıp kütüphaneleri : elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimi

21. Yüzyıl kavramları ışığında bilgi yönetimi : yeni ekonomi inovasyon nesnelerin interneti büyük veri

Türk kütüphaneciliğinde önemli bir adım : Devr-i Hamîdî katalogları

Osmanlı'da kitap kültürü ve batı dünyası Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699)