Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 133

Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları : Türkiye için bir değerlendirme

Bilgi toplumu tartışmaları

Bilgi merkezleri : kütüphaneler - arşivler - müzeler

Asurbanipal kütüphanesi

Diyarbakır Ziya Gökalp yazma eserler kütüphanesinde bulunan aruza dair arapça yazma eserlerin bibliyografyaları

Örneklerle birlikte kütüphanelerde konu otorite dizini oluşturma

Türkiye’de özel arşiv türü olarak bilet efemeraları

Bilgiye erişimde engellilere yönelik kütüphane uygulamaları

Yazılım sistemleri içerisinde depo yönetimi

Eşekle gelen aydınlık : “Mustafa Güzelgöz Kitabı”

Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren derneklerde yönetim, katılım ve seçim süreci : karşılaştırmalı bir perspektif ile Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) örneği

Âsâr-ı bakiyye : Nail Bayraktar

Ağ kuşağının bilgi davranışı

Türk dili ve edebiyatı alanında hazırlanan doktora tezleinin dünü-bugünü