Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 97

Osmanlı'da kitap kültürü ve batı dünyası Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699)

Bilgi toplumu tartışmaları

Ulusal bilgi politikaları ve bilgi merkezleri

Kurumsal bilgi sistemleri ve belge yönetimi : organizasyonlarda bilgi ve belge yönetimi sistemlerinin temel ilkeleri

AB enformasyon toplumu ve üniversite kütüphanecileri

Halk kütüphaneleri: geçmişten geleceğe yönelimler ve yeni roller

Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren derneklerde yönetim, katılım ve seçim süreci: karşılaştırmalı bir perspektif ile Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) örneği

Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren derneklerde yönetim, katılım ve seçim süreci: karşılaştırmalı bir perspektif ile Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Derneği (IALL) örneği

Türkiye’de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim

Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet : Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi örneği

Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar

Türkiye’de kültür politikaları ve kütüphaneler 1923-1980

Bilgi ve belge yönetimi: kuramsal yaklaşımlar

Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri ve risk faktörleri

Bilişim teknolojilerinin bilgi merkezlerine ve hizmetlerine etkileri

Bilgi ve belge çalışmaları: özel arşivlerde teori ve uygulama